Grote politieke en economische delegatie uit Shanghai ontvangen

Han Zheng, partijsecretaris van Shanghai

Op 3 en 4 juni ontving de stad Antwerpen een belangrijke delegatie van zakenmensen en politici uit Shanghai. Niemand minder dan de partijsecretaris van Shanghai, Han Zheng, leidde de politieke delegatie. 

Naast de directe contacten tussen Antwerpse en Chinese bedrijven vond het drukbezochte Antwerp-Shanghai Investment Forum plaats. Daar ondertekenden beide partijen een aantal intentieverklaringen (Memorandums of Understanding), en sloten ze een aantal zakelijke contracten af. Aansluitend verwelkomden de burgemeester en de schepenen de politieke delegatie in het stadhuis voor het ondertekenen van het gastenboek en een rondleiding. Tot slot volgde een officiële meeting tussen beide delegaties, waarbij onder meer ook de Vlaamse Minister voor Economie Philippe Muyters, de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx en afgevaardigden van de Vlaamse en de federale overheid aanwezig waren. Deze missie was een tegenbezoek, zeven maanden na de handelsmissie van de stad Antwerpen, het Havenbedrijf en Antwerp World Diamond Centre naar Shanghai.

Stedenband

Shanghai is één van de motoren van de economische groei van China. De stad Antwerpen wil blijven investeren in de –intussen meer dan dertig jaar oude- stedenband met deze wereldstad. Ook de stad Shanghai ziet het belang van deze band in, getuige de ontvangst van de Antwerpse delegatie vorig jaar en het uitsturen van een grote delegatie nu. Een veertigtal belangrijke zakenlui en meer dan twintig politici kwamen de afgelopen dagen naar Antwerpen. Han Zheng leidde de missie. Als partijsecretaris van Shanghai en lid van het Politburo van de Communistische Partij bekleedt Zheng een belangrijke functie in de hedendaagse Chinese politiek. Vooraanstaande zakenlui uit onder andere de zware industrie, de (bio)chemische industrie en de diamantsector volgden in zijn kielzog. Zij kwamen mee om een zicht te krijgen op investeringsmogelijkheden in Antwerpen. Ook de Diamond Administration of China reisde mee.

Thema's: 
Deel deze pagina: