Hackers stimuleren innovatie in Antwerpse diamantsector

Vernieuwende ideeën en concepten uitwerken voor de Antwerpse diamantsector. Dat was het opzet van Hack4Diamonds, de allereerste hackathon voor de diamantindustrie en een heuse wereldprimeur voor Antwerpen. Drie dagen lang werkten acht teams, elk op hun manier, aan de toekomst van een industrie die nood heeft aan innovatie.

De hackathon, die van 4 tot 6 mei plaatsvond in Antwerp Expo, werd georganiseerd door het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), in samenwerking met Junction en met de steun van Carat+. Meer dan zestig hackers verdiepten zich in teamverband in drie challenges: uitdagingen voor de diamantindustrie die vragen om een innovatief en toekomstgericht antwoord. De jury bekroonde drie teams: Diamantstraat 10, Gemhive en Team Kontich.

Team Diamantstraat 10 schoot de hoofdvogel af met een tool waarmee retailers verkoopsgegevens kunnen delen en laten analyseren. Sandy Ceulemans, coach namens de stad Antwerpen tijdens de hackathon: “De tool van Diamantstraat 10 geeft retailers en groothandelaars een beter inzicht in wat de consument wil. Als een trader nauwkeuriger kan inschatten wat juweliers nodig hebben, kan hij proactief werken en zijn aanbod beter afstemmen op de verwachte vraag.”

Door data te verzamelen krijg je een duidelijker beeld van de gangbare marktprijzen en kan je die info terugkoppelen naar de consument, op een onafhankelijke en transparante manier.

De applicatie van Diamantstraat 10 begint bij de retailer, maar heeft implicaties voor de hele ketting, van de trader in ruwe diamant en de groothandelaar in geslepen diamant tot de juwelier en de consument. Karen Rentmeesters, bij AWDC verantwoordelijk voor PR en communicatie: “Als ik als consument een ring met diamanten koop, hoeveel is die dan waard? Dat is heel moeilijk te bepalen. Door data te verzamelen – welke diamanten koopt de consument, met welke kenmerken en tegen welke prijs – krijg je een duidelijker beeld van de gangbare marktprijzen en kan je die info terugkoppelen naar de consument, op een onafhankelijke en transparante manier. Zo creëer je meer vertrouwen bij de consument. Een partnership met het kwaliteitslabel Antwerp’s Most Brilliant kan dat effect nog versterken.”

Voedingsbodem voor innovatie

Het Gemhive-team moest nipt de duimen leggen voor Diamantstraat 10, maar oogstte veel belangstelling voor zijn concept: een innovatieve coworkingruimte voor de diamantsector, pal in het hart van de diamantwijk. Ayelet Lerner, werkzaam bij Lerner Diamonds, maakte deel uit van het team. “Steeds meer mensen in de sector beseffen dat we een nieuwe manier van werken nodig hebben. De wereld evolueert snel, terwijl onze sector vasthoudt aan de traditionele werkwijze. Op de lange termijn is dat niet houdbaar. We hebben nood aan openheid en innovatie.”

De wereld evolueert snel, terwijl onze sector vasthoudt aan de traditionele werkwijze. Op de lange termijn is dat niet houdbaar. We hebben nood aan openheid en innovatie.

Om een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie te creëren, wil Gemhive diamantairs en andere actoren in de diamantindustrie in contact brengen met studenten, creatieven, marketingmensen en andere ondernemers die zelden toegang tot de sector krijgen. Ayelet Lerner: “We willen de deuren openen. In een coworkingruimte krijg je de kruisbestuiving die innovatie mogelijk maakt. De ruimte zou in een van de beurszalen van de diamantwijk komen. We mikken op een boeiende mix van mensen met ervaring en start-ups, die bijvoorbeeld twee dagen per week samen in de ruimte werken en daar contacten leggen en ideeën uitwisselen.”

Ayelet Lerner is opgetogen over de positieve feedback en ondersteuning die haar team kreeg. “Mensen van de stad Antwerpen traden op als coach en hebben ervaring met coworking. Ons idee blijkt heel haalbaar te zijn, zowel praktisch gezien als wat de financiering betreft. We merkten ook dat er belangstelling in de sector is om mee te doen als ons project wordt gerealiseerd. Mensen beseffen dat ze de wisselwerking en kruisbestuiving met andere industrieën nodig hebben.”

Vlottere financiering

Team Kontich werd als derde team bekroond, met een blockchainoplossing die niet alleen diamanten en de financiële transacties errond traceert, maar ook de financiering faciliteert. Sandy Ceulemans: “Kredietverstrekking en de toegang tot financiële diensten is een heikel punt in de sector. Team Kontich heeft een tool ontwikkeld waarmee de betaling van facturen wordt georganiseerd via een tendersysteem. Traders die een partij diamanten aankopen, kunnen de factuur voor die aankoop aanbieden op een veiling. Institutionele investeerders kunnen bieden op die factuur en ze in ruil voor een vergoeding betalen.”

Voor de financiering van transacties in de diamantsector, waarin vaak met betalingstermijnen tot vier maanden wordt gewerkt, lijkt invoice based financing het ei van Columbus. Sandy Ceulemans: “De koper hoeft de diamanten die hij wil aankopen om ze verder te verhandelen niet meteen te betalen, terwijl de verkoper toch veel sneller over zijn geld beschikt omdat een derde partij de factuur betaalt.” Karen Rentmeesters: “Het systeem werkt met ratings voor de kopers en verkopers. Voor Antwerpen, dat heel sterk staat in controle en compliance, is dat een goede zaak.”

De ideeën en concepten liggen er. Ze werden, tot op zekere hoogte, ook al behoorlijk uitgewerkt. Hoe gaat het verder? Sandy Ceulemans: “De hackaton heeft verfrissende en innovatieve oplossingen voor de sector opgeleverd. Als stad hebben we interesse om verder te werken op het idee van Diamantstraat 10, omdat transparantie en compliance voor ons enorm belangrijk zijn. Hetzelfde geldt voor het coworkingconcept, waarin we veel mogelijkheden zien en waarin de stad ook ervaring heeft. Op dat élan willen we verder bouwen.”

Antwerpen biedt unieke mix van diamant en digitale innovatie

Het is niet toevallig dat deze evenementen in Antwerpen plaatsvinden. De stad neemt immers een unieke positie in op het gebied van zowel diamant als digitale innovatie. Antwerpen is sinds 1447 diamanthoofdstad van de wereld. Zo passeert maar liefst  84% van alle ruwe diamant langs de Scheldestad om nadien onder andere verwerkt te worden tot juwelen. Niet verwonderlijk dat Antwerpen de thuishaven is van verschillende internationale spelers in de diamantwereld. Zowel diamantgroothandelaars als traders, diamantscholen en start-ups zijn thuis in de Scheldestad.

Lees meer over Antwerpen als diamanthoofdstad

Ook op het gebied van digitale innovatie zit de stad niet stil. Antwerpen heeft de ambitie om een internationale referentie te worden voor Internet of Things (IoT). Deze ambitie werd kenbaar gemaakt tijdens een persconferentie in juni 2017, waarmee de stad samen met het Havenbedrijf Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en het onderzoekscentrum imec hun onderling partnerschap Capital of Things aankondigden. Daarmee maakten de vier partners hun engagement duidelijk om de stad en de haven te positioneren als internationale magneet voor IoT-bedrijvigheid. Intussen zagen zo onder andere een interuniversitair postgraduaat IoT, een slimme kaaimuur in het Deurganckdok en The Beacon het levenslicht.

Lees meer over digitale innovatie in Antwerpen

Hack4Diamonds is een samenwerking tussen stad Antwerpen, Antwerp World Diamond Centre (de koepelorganisatie van de Antwerpse Diamantsector), Cronos, B-Hive, HRD, DPA, Boston Consulting Group, EY en Everledger.

Deel deze pagina: