Havenbedrijf koopt gronden van General Motors

Het Havenbedrijf kan overgaan tot de aankoop van de Opel-site, de voormalige fabrieksterreinen van General Motors in de Antwerpse haven. Het Havenbedrijf betaalt General Motors 43,6 miljoen euro, een bedrag dat door het college van deskundigen in 2013 werd vastgesteld.

Daarnaast betaalt het Havenbedrijf een bedrag aan het Hermesfonds van de Vlaamse regering. Dat fonds heeft in het verleden verschillende initiatieven ondersteund die ten goede kwamen aan de Antwerpse haven. De middelen die door het Havenbedrijf in het fonds worden gestort, zullen terugvloeien naar investeringen in economische ontwikkelingen in het havengebied.

Het Hermesfonds zal hiervoor een investeringsvoorstel op tafel leggen. Ook General Motors draagt bij aan dit fonds. Op deze manier worden alle nog hangende geschillen over overheidssteun afgesloten en geniet het Havenbedrijf de zekerheid dat het de site snel aan de markt kan aanbieden.

Het Havenbedrijf wil nu zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe, waardevolle invulling van de terreinen. Het gaat immers om een unieke site van 96 hectare in het hart van de Antwerpse haven. Dergelijke terreinen zijn van onschatbare waarde en zullen dienen om een vorm van ‘maakindustrie’ aan te trekken. De focus op de integrale ontwikkeling is ingegeven vanuit de idee dat dergelijke oppervlakte in het hart van een groot industrieel en maritiem complex uniek is. Daarom zal elk project dat wordt aangeboden, beoordeeld worden vanuit de toegevoegde waarde die gecreëerd wordt voor de regio.

Bron: Haven van Antwerpen

Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: