Havenbedrijf wil circulaire economie aantrekken op voormalige Opel-site

Het Havenbedrijf Antwerpen start met een nieuwe marktbevraging voor de voormalige Opel-site in de Antwerpse haven waarbij specifiek wordt gepeild naar projecten uit de sector van de circulaire economie. Ook voor de terreinen aan het Delwaidedok, die eind dit jaar vrijkomen als gevolg van de verhuis van rederij MSC, wordt op 12 april een nieuwe marktbevraging gelanceerd.

Circulaire economie

Het Havenbedrijf blijft sterk overtuigd van de intrinsieke, strategische waarde van een project uit de circulaire economie voor de Antwerpse haven.
 
Circulaire economie betekent het hergebruik van bijproducten en afvalstromen als alternatieve grondstoffen (feedstock). Wereldhavens in het algemeen zijn bijzonder geschikt voor het aantrekken van materialenstromen en recyclage-activiteiten. Meer specifiek voor Antwerpen kan de aanwezigheid van de grootste Europese geïntegreerde petrochemische cluster een belangrijke hefboom vormen bij de verduurzaming van de chemische sector.
 
Vandaag vormen de fossiele grondstoffen, aardolie en aardgas, nog steeds de belangrijkste bronnen voor de petrochemie. Dat betekent dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de opwarming van het klimaat, maar ook dat de competitiviteit en de werkgelegenheid van de Antwerpse cluster erg afhankelijk zijn van de invoer van deze grondstoffen. De huidige lage aardolie- en aardgasprijzen geven een (tijdelijke) boost aan de winstgevendheid van de bedrijven maar vanwege de eindigheid van deze fossiele grondstoffen zullen hun prijzen op lange termijn uiteraard voortdurend stijgen. Dankzij de geleidelijke overgang naar een circulaire economie op basis van alternatieve feedstock, zullen we onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen verminderen en leveren we dus niet alleen een effectieve bijdrage in de strijd tegen de klimaatopwarming, maar door het clusterversterkend effect verhogen we de competitiviteit van de bedrijven en blijft Antwerpen top-of-mind als internationale investeringslocatie.
 
Met de nieuwe bevraging voor de voormalige Opel-site wil het Havenbedrijf dan ook een project aantrekken dat beantwoordt aan de opgesomde principes van circulaire economie. Het is binnen het havengebied immers een van de weinige grote overblijvende zones, die centraal gelegen zijn in de Antwerpse industriële cluster.
 

Delwaidedok

Tegelijkertijd met de nieuwe bevraging voor de 88 ha tellende voormalige Opel-site, lanceert het Havenbedrijf ook een nieuwe tender voor de zone ’Delwaidedok Zuid en Noord-Oost’. De originele bevraging dateert immers uit eind 2014 en het Havenbedrijf wil weten of de toen ingediende projecten nog actueel zijn. Bovendien dienden er zich, na het afsluiten van de kandidaturen voor de vorige bevraging, nieuwe (markt)opportuniteiten aan die het Havenbedrijf volle kansen wil geven.
 
Beide bevragingen startten op 12 april en zullen één maand later, op 12 mei, worden afgesloten. Het verwerken van de resultaten van beide bevragingen zal uiteraard enige tijd in beslag nemen.

Sectoren: 
Deel deze pagina: