Hoe kan Atlas een meerwaarde zijn voor u als werkgever?

Communicatiedienst OCMW Antwerpen

Is taal een knelpunt op de werkvloer? 
Verloopt de communicatie tussen de instructeur en de anderstalige werknemer soms moeilijk?
Zorgen misverstanden tussen Nederlandstalige en anderstalige collega’s ook soms voor wrevel in uw bedrijf?
Snappen anderstalige werknemers de veiligheidsinstructies niet?
Wilt uw bedrijf taal- en diversiteitsbeleid op een structurele manier verankeren, op verschillende niveaus?

Dan kan Atlas een belangrijke partner voor u zijn.

De teams van Atlas geven advies en ondersteunen uw organisatie bij een taal- en diversiteitsbeleid. Samen met uw werknemers bouwt Atlas aan een breder draagvlak en  aan een duurzaam taal- en diversiteitsbeleid in uw onderneming, waar iedereen de voordelen van ondervindt, zowel het management, het personeel als de werkervaringsklant.

1. Het team taalbeleid en –promotie richt zich op mondelinge en schriftelijke communicatie.  Via een taalbeleid probeert een organisatie op een structurele manier taaldrempels weg te werken en taaloefenkansen te scheppen, op alle niveaus (management, personeel, klanten)

Atlas helpt u om een taalbeleid te implementeren, bijvoorbeeld door

  • taal te integreren in het personeelsbeleid (op niveau van selectie, onthaal en evaluatie)
  • duidelijk en toegankelijk te spreken en te schrijven (via workshops, ondersteuning bij publicaties en andere communicatieproducten)
  • Nederlands op de werkvloer te stimuleren (taalcoaching via het OCMW).

2. Het team interculturaliseren (diversiteitsbeleid) richt zich op diversiteit op de werkvloer. Het  ondersteunt elk bedrijf dat beter wil leren omgaan met diversiteit.

Atlas helpt u om een diversiteitsbeleid te implementeren, bijvoorbeeld door:

  • samen met u en uw medewerkers een diversiteitsbeleid uit te stippelen
  • medewerkers te versterken om nog beter om te gaan met diversiteit
  • uw medewerkers te vormen rond onthaal en weerbaarheid.

Voor werkervaringsklanten is de vorming rond onthaal en weerbaarheid meer dan alleen maar een vorming. Het gaat ook om het erkennen van hun talenten, het stimuleren van hun zelfvertrouwen. Via de vorming leren ze reflecteren over hun groeimogelijkheden en doelgericht plannen.

Interesse?

Contacteer de OCMW-Werkgeverscel voor een verkennend gesprek met Atlas.
Daarna volgt een intake en analyse, geven we advies over hoe u bijvoorbeeld Nederlands op de werkvloer kunt stimuleren, een beleidsvisie kunt implementeren of we bieden vormingen rond klare taal of diversiteit aan.

SD_Activering_Werkgeverscel@antwerpen.be
tel. 03 637 56 01

Deel deze pagina: