Hoe vraag je een tijdelijke terrasuitbreiding aan?

Je terras uitbreiden omwille van de corona-maatregelen? Vraag eenvoudig de toelating aan.

Door de veilige afstand van 1,5 meter die de Nationale Veiligheidsraad heeft opgelegd, verlies je als horecaondernemer waarschijnlijk een groot percentage van de zitruimte in je zaak en op het terras. Ter compensatie bekijkt stad Antwerpen hoe vergunde terraszones uitgebreid kunnen worden.

Je kan de aanvraag indienen via dit e-formulier.

Wat heb je nodig?

  1. Het vestigingsnummer van je zaak.
  2. Locatie: kijk na of je zaak in een strategische horecakern ligt of niet. Antwerpen telt 9 strategische horecakernen.

    ° Indien je zaak in een strategische horecakern ligt en er een zoneringsplan is voor je straat, moet je een melding maken. Je hoeft geen inplantingsplan te bezorgen.

    ° Ligt je zaak niet in een strategische horecakern of bestaat er geen zoneringsplan voor je straat? Voorzie dan een inplantingsplan voor je uitgebreid terras. Het plan moet duidelijk maken waar het huidige en uitgebreide terras komt. Duid de gewenste ruimte en afmetingen aan van de uitbreiding.

  3. Komt de uitbreiding van je terras voor een gebouw van een buur? Bezorg ons dan schriftelijke toestemming van de eigenaar(s). Deze toestemming is steeds herroepbaar.

Belangrijke bijkomende info

Deze uitbreidingen worden beperkt in de tijd. Het is mogelijk om je terras uit te breiden tot 31 oktober 2020. Uiteraard is de toelating ook onderhevig aan eventuele beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om maatregelen opnieuw te verstrengen.

Naargelang de locatie wordt bekeken of de uitbreiding enkel geldt tijdens bepaalde uren of dagen. De grenzen van terrassen worden gemarkeerd door stad Antwerpen.

Let bij het inrichten van je terras goed op deze richtlijnen:

  • Alle terrasmeubilair moet bij sluiting van de horecazaak veilig vastgemaakt worden. Bij stormweer moet het terrasmeubilair verwijderd worden van het openbaar domein. Tussen sluitings- en openingsuur dient het terrasmeubilair verwijderd/onbruikbaar gemaakt te worden.

  • De terrassen mogen niet meer gebruikt worden vanaf 01.00 u 's nachts.

  • Gelieve rekening te houden met een minimum van 1,5 meter obstakelvrije doorgang.

Interessante documenten om te bekijken:

Sectoren: 
Deel deze pagina: