Horeca Vlaanderen waarschuwt voor nadelige brouwerijcontracten

Veel kandidaat-ondernemers dromen van een eigen horecazaak: een gezellig praatcafé, een leuke bistro. Jammer genoeg draait die droom vaak uit op een nachtmerrie. Enthousiaste starters ondertekenen soms nadelige contracten met brouwerijen of drankenhandelaars. Een handige checklist van Horeca Vlaanderen biedt beginnende horecazaken een stevige houvast. Afgevaardigd bestuurder Danny Van Assche serveert alvast enkele cruciale tips. 

In de eerste negen maanden van het jaar zijn er 1446 horecazaken over kop gegaan. De sector bekleedt daarmee een weinig benijdenswaardige tweede plaats in de faillissementslijsten. En daar zit de wortel van het probleem. Want veel beginnende horecazaken krijgen een njet van hun bankier. En dus kloppen ze aan bij brouwerijen of drankhandelaars. Die leggen de starters een brouwerijcontract voor. “Op zich is daar niets mis mee”, zegt Danny Van Assche. “Integendeel: voor veel starters is het bij gebrek aan andere financiers de enige kans om hun droom waar te maken. Het vervelende is dat er in die contracten soms wolfijzers en schietgeweren opduiken. Een dergelijke overeenkomst is een molensteen om de hals van de ondernemer.” 

Korting van 35%

Danny Van Assche geeft het voorbeeld van de “minimale afnameplicht”. Dat is een clausule die een horecazaak verplicht minstens x hectoliter bier af te nemen. Gevolg: boetes voor cafés die te weinig pintjes tappen... Volgens Van Assche zijn die clausules volkomen legaal, maar wegen ze zwaar op de rentabiliteit van de zaak. “Neem het exclusiviteitsbeding. Dat stelt dat horecazaken zich uitsluitend bij de brouwer of de drankenhandelaar mogen bevoorraden. Wie zoiets ondertekent, kan geen leveranciers tegen elkaar uitspelen. Je kan met andere woorden geen kortingen bedingen. En dat terwijl “ongebonden” horecazaken tot -35% kunnen krijgen.”
 
Met een heuse checklist (pdf) kunnen starters een brouwerijcontract screenen. Danny Van Assche verklalpt alvast enkele tips. “Durf onderhandelen! Veel mensen denken ten onrechte dat een brouwerij sterk staat, maar je hebt best wat onderhandelingsmarge. Sta erop dat men nadelige clausules wijzigt of schrapt. Besteed extra aandacht aan de eigendom van het zogeheten handelsfonds. Daarin zit uw naam, uw cliënteel of goodwill, het huurcontract,... Het handelsfonds bepaalt grotendeels  de verkoopprijs van uw zaak bij een overname. Zorg er dus voor het handelsfonds uw eigendom is en niet dat van de brouwerij of drankenhandelaar.”
 
Zin om te starten in de horeca? Lees eerst de Startersbrochure van Horeca Vlaanderen (pdf).      
 

Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: