Indienen voor de Antwerp Film Bonus kan nog tot en met 20 november

Wie dit jaar een beroep wil doen op de Antwerp Film Bonus kan nog tot en met 20 november een aanvraag indienen. De Antwerp Film Bonus werd dit jaar gelanceerd en wil internationale projecten en Belgische projecten met een internationaal aspect ondersteunen. In 2015 trekt de stad hiervoor 100 000 euro uit.

Met de Antwerp Film Bonus kan de stad twee producties per jaar ondersteunen. Wie in aanmerking denkt te komen, kan tot 20 november 2015 een aanvraag indienen. Eind december krijgen aanvragers uitsluitsel over de toekenning van de Antwerp Film Bonus. Alle informatie en voorwaarden staan op www.antwerpen.be/filmcel.

 
De filmcel van de stad Antwerpen werd in 2001 opgericht met als doel Antwerpen op de kaart te zetten als filmlocatie. De aanvragen gaan sinds de oprichting in stijgende lijn. Vooral de Vlaamse producties doen het erg goed in Antwerpen. Op de markt van internationale producties is nog groei mogelijk. In 2014 waren er op 249 aanvragen 20 internationale producties. Met de Antwerp Film Bonus die financiële steun toekent aan projecten die Antwerpen als locatie kiezen, wil de stad meer internationale producties naar Antwerpen brengen.
 
Het fonds wil de uitstraling van de stad versterken door internationale projecten of Belgische projecten met internationaal potentieel aan te trekken. Op de tweede plaats wil het ook de productie van audiovisuele werken stimuleren en op termijn de audiovisuele sector in Antwerpen versterken. 
 
Lees meer over filmen in Antwerpen en de Antwerp Film Bonus

 

Deel deze pagina: