Informeer je goed over de nieuwe beleidsnota ruimtelijke economie

Webinar beleidsnota ruimtelijke economie - v.l.n.r: Maarten Van Acker - Ronny Nuten - Ellen Wauters - Joost Germis - Bart Van Herck - Sandy Ceulemans

De beleidsnota ruimtelijke economie vormt voor de komende 10 jaar het kader om Antwerpen als innovatieve businessstad en ideale plek om te ondernemen te positioneren. Zowel voor aanwezige, als nieuwe bedrijven in Antwerpen.

De beleidsnota ruimtelijke economie vormt voor de komende 10 jaar het kader om Antwerpen als innovatieve businessstad en ideale plek om te ondernemen te positioneren. Zowel voor aanwezige, als nieuwe bedrijven in Antwerpen. Of je nu op zoek bent naar een uitbreiding van kantoor, of werkruimte zoekt voor je creatieve atelier, of grotere plannen hebt om nieuwe maakindustrie te vestigen... Antwerpen heeft met deze nota het framework gelegd om de ideale plaats te bieden voor je onderneming.

Interactief webinar op 4 maart 2021

Nadat de gemeenteraad deze nota goedkeurde, organiseerde stad Antwerpen een interactief webinar om de nota voor te stellen aan de sector. Bart Van Herck van onderzoekstinstelling Idea Consult en Sandy Ceulemans (stad Antwerpen) lichtte de nota toe. In een panelgesprek met professor stedenbouw (UA) Maarten Van Acker en expert kantoormarkt (vastgoed Ceusters) Ronny Nuten kreeg het publiek ruimte voor vraag en antwoord.

Herbekijk het webinar ‘Beleidsnota Ruimtelijke economie’.

 • Welkom - Ellen Wauters, moderator.
 • Voorwoord: Joost Germis, kabinetschef van de Antwerpse schepen voor economie Claude Marinower. (video op 4’00)
 • Presentatie beleidsnota:
  - Bart Van Herck, senior expert stedelijke ontwikkeling en gedelegeerd bestuurder Idea Consult: toelichting behoefte-analyse en economische tendensen voor bedrijfsmatig vastgoed in stad Antwerpen tot 2030. (op 9’00)
  - Sandy Ceulemans, manager invest en diamant: toelichting beleidskeuzes van de stad Antwerpen rond ruimte voor bedrijvigheid. (op 27’00)
 • Interactief luik met peiling: je kan je mening geven over 5 thema's uit de beleidsnota. (op 35’00).
  Panelleden:
  - Professor stedenbouw Maarten Van Acker: professor stedenbouw, lid van GECORO Stad Antwerpen, woordvoerder Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling en lid van Urban Studies Instituut.
  - Ronny Nuten, hoofd kantoormarkt bij vastgoedbedrijf Ceusters.

In overleg

De eerste beleidsnota ruimtelijke economie van de stad Antwerpen bouwt verder op vorige en huidige beleidsdocumenten, en houdt rekening met nieuwe maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het document kwam tot stand in nauwe samenwerking en overleg met alle stakeholders, en vormt vanaf nu de basis voor verdere beleidsbeslissingen, ruimtelijke adviezen en acties.

Flexibele werkvormen en andere bevindingen

Ter voorbereiding maakte het adviesbureau Idea Consult in opdracht van de stad een marktanalyse met het jaar 2030 als perspectief, waarvan dit de belangrijkste bevindingen zijn:

·       Bij de ontwikkeling van kantoren moet gezocht worden naar meer flexibele werkvormen. De geplande projecten (samen goed voor 140.000 m² vastgoed) zijn voldoende om aan de vraag tegemoet te komen, maar tegelijkertijd dienen verouderde kantoorgebouwen snel aangepakt te worden. 

Sandy Ceulemans, manager Investeren stad Antwerpen:

“De huidige beleidsnota laat de limiet van 1.500 m² kantooroppervlakte op perceelsniveau los. De stad zoekt verder uit hoe dit juridisch kan gerealiseerd worden. Dit kan toelaten om op de juiste plaatsen in de binnenstad gewenste eigentijdse kantoorvolumes te hebben, met respect voor de omgeving.”

Voor kmo’s en industrie is er op basis van ramingen de komende 10 jaar een bijkomende behoefte aan bedrijfsterreinen van minstens 83 hectare, en zelfs van 133 hectare in het maximale scenario. De uitdaging is om een divers aanbod voor bedrijven te creëren waarbij rekening gehouden wordt met de impact op vlak van onder meer mobiliteit, geluid en geur. Zo kunnen bedrijven met een beperkte impact perfect een plaats krijgen in gebieden waar woongelegenheid in de buurt is.

Wat detailhandel betreft, moeten kernwinkelgebieden versterkt worden. Net zoals in andere winkelgebieden is clustering hier aan de orde. In winkelarme gebieden worden handelspanden bij voorkeur herbestemd voor wonen. Dit werd reeds dit voorjaar vastgelegd in de nieuwe stedelijke beleidsnota detailhandel. 

Bedrijvigheid en wonen slim verweven

Inspiratie kregen we tijdens het webinar van professor stedenbouw aan Universiteit Antwerpen, Maarten Van Acker:

“Mijn favoriet nieuw kantoorproject ligt in Duitsland, waar onder de kantoren van een automerk retail en een bar verwerkt zit in de levendige plint. Voor het publiek is het dak toegankelijk en er is een wellness. Zo’n levendige invulling biedt kansen.”   

De nieuwe beleidsvisie voor ruimtelijke economie vertrekt vanuit verschillende types van bedrijfsomgeving. De economie wordt hierbij op een slimme manier en op een toekomstbestendige locatie verweven met andere activiteiten, of krijgt een eigen plaats op een bedrijventerrein. Dit biedt de mogelijkheid om bedrijvigheid daar waar gewenst te verweven in een woonomgeving.

In gemengde woon-werkzones worden onder meer ‘bedrijvige knopen’ vastgelegd: plekken die vaak een historische bedrijvigheid kennen, en waar wonen, werken, handel, horeca en recreatie niet hinderlijk samengaan (zoals de John Martin’s-site op Antwerpen-Noord).

Wat bedrijventerreinen betreft, komen er naast grootschalige bedrijventerreinen zoals Terbekehof-Neerland in Wilrijk, ook ‘productieve zones’. Dit zijn zones in de buurt van woongebied die vlot en multimodaal bereikbaar zijn en waar kmo’s en industrie onder bepaalde voorwaarden gemengd kunnen worden met kantoorontwikkeling.

Innovatiemilieus

Om Antwerpen sterker te kunnen ontwikkelen als innovatieve businessstad, krijgen ook zogenaamde ‘innovatiemilieus’ een plek toegewezen. Hierbij wordt het verschil gemaakt tussen een ‘campus’ (een bedrijvige zone ontwikkeld rond een organisatie of een instelling, zoals de universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk), een ‘innovatiedistrict’ (een cluster van innovatiehubs met BlueChem en The Beacon als voorbeelden) en een ‘gespecialiseerd bedrijventerrein’ (die thematisch of sectorieel lichte industriële activiteit combineert met onderzoek en ontwikkeling zoals op Blue Gate Antwerp).

Plannen voor de toekomst

De stad zal de beleidsnota als instrument gebruiken om economische bedrijvigheid lokaal te verankeren en te versterken. In dit kader staan enkele extra acties gepland zoals een studie om slimme verweving in woon-werkgebieden als richtinggevend principe te vertalen en bijvoorbeeld in de bouwcode op te nemen. Voor kantoren wordt in overleg met de sector een aanpak uitgewerkt om aftands kantorenvastgoed aan te pakken.

Bij grotere stadsontwikkelingsprojecten zoals de strategische overkapping van de Ring staat maatwerk in functie van de verweving centraal. De stad zal ruimte vrijwaren voor kmo’s en industrie en een compensatieplan uitwerken voor de onbruikbare ‘paarse zones’. Dit zijn kmo- of industriezones die omwille van hun bufferfunctie bijvoorbeeld niet ontwikkeld kunnen worden.

Bekijk hier de volledige beleidsnota ruimtelijke economie.

Sectoren: 
Deel deze pagina: