Inspiratieboek: zo legt u de link tussen de social-profitsector en werkzoekenden met een migratieachtergrond

Op maandag 20 mei vond in Comics Station de tweede Antwerpse editie van het social-profitsalon plaats. VIVO, het Vormingsfonds Social Profit, organiseert dit evenement op verschillende plaatsen in Vlaanderen om mensen met een migratieachtergrond in contact te brengen met werkgevers in de social-profitsector. Dit najaar lanceert VIVO een draaiboek voor spelers die ook dergelijke evenementen willen organiseren. “We willen delen wat we geleerd hebben en zo andere organisaties aanzetten om hiermee aan de slag te gaan”, zegt projectmedewerker Larisa Didenko.

Ieder talent telt

Larisa Didenko: “Ik werk bij VIVO aan het project ‘Ieder talent telt’. Dat richt zich specifiek op mensen met een migratieachtergrond die moeilijk de weg vinden naar werk in de social-profitsector. Onder social-profitorganisaties verstaan we bijvoorbeeld ziekenhuizen, woonzorgcentra, socio-culturele organisaties of kinderdagverblijven. Dat zijn organisaties die vaak kampen met moeilijk invulbare vacatures en knelpuntberoepen. En toch blijkt uit cijfers en onderzoek dat maar tien procent van de werknemers bij zulke organisaties mensen zijn met een migratieachtergrond. Op de één of andere manier vinden die twee partijen elkaar dus niet.”

Ontmoetingsplek

“Met de social-profitsalons brengen we onze doelgroepen bij elkaar. Het zijn ontmoetingsplekken voor mensen met een migratieachtergrond die op zoek zijn naar werk, social-profitorganisaties die geïnteresseerd zijn om hen tewerk te stellen, en allerlei organisaties die bijvoorbeeld taallessen of andere ondersteuning kunnen aanbieden. Het belangrijkste is dat we een positieve sfeer creëren waarbinnen die ontmoeting mogelijk is. Dat is de eerste stap naar geslaagde contacten. En onze aanpak blijkt te werken: we hebben inmiddels tien social-profitsalons georganiseerd en daarmee in totaal 1500 mensen bereikt. Op de vorige editie in Antwerpen waren zelfs 280 mensen aanwezig.”

“Voor ons zijn de social-profitsalons vooral geslaagd wanneer er ook afspraken uit voortkomen. De salons zijn geen sollicitatiebeurzen, maar momenten om kennis te maken. Een afspraak is de volgende stap. Het is fijn als dat een sollicitatiegesprek is, maar het kan ook een afspraak zijn bij een aanbieder van opleidingen of bij organisaties zoals Atlas die nieuwkomers ondersteunen.”

Knowhow delen

“Nu we een tiental van deze salons hebben georganiseerd, hebben we veel knowhow opgebouwd waarmee we andere organisaties kunnen verderhelpen. Veel organisatoren van jobbeurzen en soortgelijke evenementen willen de doelgroep van mensen met een migratieachtergrond wel bereiken, maar weten niet hoe. Daarom zijn we bij VIVO hard aan het werk om een businesscase op te bouwen, een inspiratieboek waarin we onze bevindingen opnemen en ‘best practices’ om deze doelgroep te bereiken.”

“Het inspiratieboek zal aan de ene kant een theoretisch kader bevatten, en anderzijds een heel praktisch luik met een stappenplan om zelf evenementen te organiseren voor deze specifieke doelgroep. Daarin kijken we onder andere naar diversiteitscommunicatie en de kanalen die je daarvoor kan gebruiken. Hoe bereik je mensen met een migratieachtergrond en met welke boodschap? We merken dat onze aanpak werkt, dus geven we mee hoe wij het doen. We richten ons met deze publicatie op sectororganisaties, eventueel ook uit andere sectoren, maar bijvoorbeeld ook op lokale besturen en instanties zoals VDAB en het Agentschap Inburgering en Integratie.”

Bestel nu al uw exemplaar

“Ons inspiratieboek is momenteel volop in de maak. We brengen het uit in het najaar, maar wie graag als eerste een exemplaar ontvangt, kan mij dat al laten weten.”

Uw gratis exemplaar van het VIVO-inspiratieboek aanvragen? Stuur een mail naar info@iedertalenttelt.be.

Deel deze pagina: