ISWA congres van start in Antwerpen

Het ISWA2015 congres opent in Antwerpen van 7 tot en met 9 september de wereldwijde dialoog over de transitie naar een circulaire economie met de focus op afvalmanagement. Het congres is gericht op mensen uit de afvalsector, maar ook industriëlen, beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers. 

De bevolking groeit aan en in vele delen van de wereld neemt de welvaart toe. Dit leidt tot nog meer consumptie, wat op zijn beurt weer leidt tot nog meer schaarste in grondstoffen en materialen. Daarom moet worden afgestapt van een lineair productiemodel en naar een circulair model worden overgegaan waarbij grondstoffen slim worden ingezet en afval wordt hergebruikt. De afvalsector speelt een cruciale rol in dit materialenbeheer.

Circulaire economie

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen modereert een sessie over de rol van havens in de circulaire economie. Stad Antwerpen neemt deel aan deze sessie en licht toe waarom Antwerpen en haar haven een spil is in de circulaire economie. 
 
De grote kracht van Antwerpen en haar haven schuilt in twee belangrijke groeiclusters: afvalmanagement en IT-toepassingen in de logistiek. Binnen de groeicluster afvalmanagement heeft Antwerpen twee belangrijke troeven. Vooreerst is in Antwerpen een uitgebreid en sterk gediversifieerd ecosysteem van gespecialiseerde afvalverwerkende bedrijven aanwezig. Maar ook de belangrijkste toeleveranciers en afnemers van deze afvalverwerkende bedrijven – namelijk chemie, logistiek, metaal en recyclage – staan bijzonder sterk in Antwerpen. Dit zijn stuk voor stuk internationale sectoren waarin de haven een belangrijke rol speelt, niet enkel als vestigingslocatie maar ook in de aan- en afvoer van afvalmaterialen. En hier sluit het groeicluster IT-toepassingen in de logistiek op aan. Het feit dat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen samen met Alfaport een sterk IT-platform heeft ontwikkeld via hetwelke alle logistieke partijen de goederenstromen en daarmee gepaard gaande documentenstromen kunnen opvolgen en met elkaar kunnen communiceren is een extra troef. 
 
 
 

Deel deze pagina: