Klimaatneutrale bedrijventerreinen realiseren met steun van Antwerps klimaatfonds

Blue Gate Antwerp -copyright Henderyckx Fotografie

Bedrijven en organisaties met een innovatief project om de de CO2-uitstoot in Antwerpen tegen 2030 te halveren, krijgen in totaal 212.400 euro steun van stad Antwerpen. De stad lanceerde voor het nieuwe Klimaatfonds één open en twee thematische oproepen. Van de 23 ingediende projecten voor het Klimaatfonds voldeden er 8 aan de opgelegde criteria. We selecteerden twee projecten met een opmerkelijke meerwaarde voor klimaatneutrale bedrijventerreinen.

Klimaatambities

Antwerpen realiseerde al met glans een eerdere klimaatdoelstelling. In 2018 verlaagden we de CO2-uitstoot ten opzichte van 2005 met 21,4 procent: beter dan de opgelegde 20 procent. De speerpunten van Klimaatplan 2030, en bij uitbreiding het langetermijnklimaatplan, zijn beslist ambitieus te noemen:

  • de huidige CO2-uitstoot moet halveren tegen het jaar 2030;
  • Antwerpen moet klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Drie oproepen naar duurzame projecten

Het nieuwe Klimaatfonds trok subsidies uit om daadkrachtige projecten te ondersteunen en deed dit via drie oproepen. Eén oproep richtte zich op algemene, duurzame initiatieven, terwijl twee specifieke themaoproepen focusten op eerlijke energietransitie en klimaatneutrale bedrijventerreinen.

Klimaatneutrale bedrijventerreinen

Voor deze themaprojecten hield de stad rekening met de volgende drie essentiële factoren:

  • de uitwisseling van warmte, koude- of restenergie, waarbij energie die anders verloren zou gaan, hier opgevangen en gebruikt wordt;
  • het verhogen van het aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energie;
  • het gebruik van slimme energiebeheersystemen.

Deze twee projecten krijgen steun uit het Antwerps Klimaatfonds

Warmte Verzilverd

Warmte Verzilverd zag het levenslicht dankzij de burgercoöperaties Ecopower en ZuidtrAnt-W, samen met de experten van Kelvin Solutions. Warmte Verzilverd bouwde het eerste warmtenet in Vlaanderen en voorziet zo woningen van industriële restwarmte.

Projectsamenvatting

In het kader van het Antwerpse klimaatplan wil Warmte Verzilverd appartementsgebouwen aan de Fruithoflaan in Berchem aansluiten op het bestaande warmtenet. Hiervoor zal het bedrijf een studie uitvoeren die de haalbaarheid van een energierenovatie en een aansluiting op het warmtenet onderzoekt. De aansluiting van gebouwen combineren ze met maatregelen om het warmteverbruik te verlagen. Zo kunnen meer woningen mee aansluiten op het warmtenet en zijn er geen extra restwarmtebronnen nodig. Warmte Verzilverd ontvangt hiervoor een subsidie van 41.000 euro.

Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp Development is een publiek-private samenwerking. Aan publieke zijde vinden we onder de noemer Blue Gate Antwerp Public Holding (BGAPH) de volgende partners: Stad Antwerpen (via AG VESPA) en Vlaamse Overheid (Via PMV en De Vlaamse Waterweg). Langs private zijde vinden we DEME Environmental Contractors (DEC), Dredging International (DI) en Bopro Sustainable Investments (BSI).

Projectsamenvatting

Blue Gate Antwerp Development werkte voor deze oproep samen met Quares en Fineg. In hun voorstel willen ze eerst een klimaatneutraal en erna zelfs een energiepositief bedrijventerrein realiseren. Het project vertrekt vanuit een studie, waarmee ze uitzoeken welke stappen nodig zijn om energie-innovatie te integreren op het bedrijventerrein. Van daaruit gaan ze over naar de implementering van klimaatneutraliteit om in een latere fase de switch te maken naar een energiepositief terrein. Blue Gate Antwerp ontvangt voor dit project 50.000 euro subsidie van het Klimaatfonds.

Zelf een project opstarten

Ben je een geïnteresseerde burger, vereniging of bedrijf en heb je vernieuwende projectideeën die bijdragen aan de klimaatambities van de stad Antwerpen? Raadpleeg dan zeker www.antwerpenmorgen.be voor toekomstige oproepen.

 

 

Thema's: 
Deel deze pagina: