Krijg tot 150.000€ voor jouw innovatief project

De stad stimuleert innovatieve projecten met een toelage tot maximum 150.000 euro per project

Je hebt een innovatief project waarmee je de economie een digitale of circulaire boost kan geven. Je hebt een strak plan om dit idee strategisch uit te werken. Maar je mist het volledige budget om de nodige aankopen te doen.

 

Goed nieuws! Vanaf 10 januari lanceert stad Antwerpen opnieuw een oproep om innovatieprojecten in te dienen. In deze oproep ligt de focus vooral op de investering die je moet doen om het innovatietraject op te starten.

 

Tot en met 10 maart 2022 - 12u kunnen innovatieve investeringsprojecten voorgesteld worden. Daaruit worden projecten geselecteerd die zorgen voor groei of internationalisering van je bedrijf én bevestigen dat Antwerpen een aantrekkelijke stad is om in te ondernemen. Het totale budget van deze oproep bedraagt 650.000 euro.

Welke innovatieve projecten ondersteunt de stad?

Het zijn oplossingen die de economie digitaal of circulair vernieuwen. Het zijn innovatieve projecten in de digitale, duurzame, creatieve (denk ook mode) of gezondheidseconomie van de stad. De projecten moeten voornamelijk investeringskosten inhouden. Ze moeten nog ontwikkeld worden en kunnen operationeel zijn binnen de zes maanden na goedkeuring van de toelage.

“We kunnen alleen maar aanraden om ook beroep te doen op de steun van de stad. Zeker voor kleine bedrijven kan die steun heel veel betekenen. Het zou zonde zijn mocht je je laten afschrikken door bijvoorbeeld de administratieve rompslomp, want die is er niet.” Hans De Clercq, Byteflies

Wie kan beroep doen op deze ondersteuning?

Deze oproep is gericht aan kmo’s met activiteiten in stad Antwerpen zoals een eigen vestiging, meerdere klanten of bouwkundige activiteiten… Het project dat je wil indienen, heeft een totaalkost van ten minste 25.000 euro. 

Criteria om financiële steun te krijgen

De aanvraag tot ondersteuning moet voldoen aan een aantal criteria. Deze staan omschreven in het reglement, en gaan voornamelijk over de mate waarin de financiële steun het project zal stimuleren, de kwaliteit van de business case en het plan van aanpak, de toegevoegde waarde voor stad Antwerpen, het innovatieve karakter van het project én de aanwezige expertise en middelen om het project te realiseren. Ook bedrijven die samenwerken om het innovatief project te realiseren, wordt positief beoordeeld.

“De financiële steun van de stad was een grote hulp om Zipster te realiseren, maar het geloof en vertrouwen dat de stad heeft in dit project is nog veel belangrijker. Daardoor konden we deuren openen die anders gesloten waren gebleven.Stijn Coolbrandt, Health Endeavour

Timing aanvraag en steun per project

De oproep wordt gelanceerd op 10 januari. Vanaf die datum tot en met 10 maart 2022 - 12u kan je een innovatief project indienen.

De toelage kan maximaal 150.000 euro per project bedragen (voor werking én investering samen) waarvan de werkingskosten maximum 30% kan zijn. Bedrijven moeten zelf minstens 25% van de totale kost inbrengen.

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury. Word je geselecteerd, dan kan je je project toelichten tijdens een virtuele vragenronde op donderdag 24 maart of vrijdag 25 maart. Het college van burgemeester en schepenen baseert zich op het verslag van de jury om de financiële steun per project toe te kennen.

“Dankzij de steun van de stad kunnen we nu heel contreet ons project testen en hebben we nu ook een breder netwerk in de modestad, dus we kijken daar ook uit naar verschillende mogelijke samenwerkingen.” Wim Vanroose, Polygonal

Herbekijk het webinar

Meer lezen en je project indienen

Herbekijk de powerpointpresentatie en lees het reglement grondig om zeker te zijn dat jouw innovatieproject beantwoordt aan deze oproep. Indienen doe je via deze link:

DIEN JE PROJECT IN

Heb je een vraag? Mail naar businesseninnovatie@antwerpen.be en wij antwoorden je snel.

Deel deze pagina: