Laat je niet misleiden!

Copyright: Getty

De corona crisis maakt het voor sommige ondernemers moeilijk. Ongevraagd en ongewild krijgen sommigen financieel advies of een lening van malafide weldoeners. Vaak richten de criminelen zich naar eigenaars of uitbaters van cafés en restaurants, die nu kwetsbaarder zijn in de corona crisis. De lokale politie roept op om je niet te laten misleiden en wijst op volgende tips. 

Tip 1: aanvaard geen cash geld. 

Criminele weldoeners bieden graag cash geld aan om te investeren in een onderneming, bijvoorbeeld een horecazaak, en profileren zich zo als held. Mispak je hier echter niet aan: het cash geld is in vele gevallen crimineel zwart geld. Door dit te investeren, hoeft de crimineel zich niet te verantwoorden. Zo maakt hij zich schuldig aan witwassen. Hij of zij wil hier vaak ook iets voor in de plaats: zelf baas worden, de eigenlijke uitbater dwingen om een stap terug te zetten, werknemers met zwart geld betalen, zelf drankleveranciers kiezen. Vraagt je nieuwe 'partner' een opvallend hoge rente, gebruikt hij of zij geweld? Negeer deze signalen niet.

Tip 2: eis duidelijkheid

Vraag altijd duidelijk naar wie de investeerder is: wat is zijn achtergrond, wat is zijn beroep, welke functie oefent hij uit. Stel een contract op met voorwaarden. Spreek duidelijk af hoe je samenwerkt met de potentiële investeerder, met nieuwe leveranciers,... Het gebeurt ook dat de weldoener het café of restaurant gebruikt om illegale activiteiten te laten doorgaan. Je zaak kan plots een ontmoetingsplaats worden voor mensen uit het criminele milieu. Zorg voor dus duidelijke afspraken in een samenwerking.

Tip 3: controleer via je netwerk

Vraag advies aan anderen over de potentiële investeerder: je boekhouder, brouwer, advocaat, ondernemersorganisatie, wijkagent of lokale ambtenaar detailhandel en horeca van stad Antwerpen. Controleer ook de gegevens van de 'weldoener' via de website van de kruispuntbank voor ondernemingen, Kbo public search. Je kan er de jaarrekeningen en andere gegevens raadplegen.

Tot slot, is het te mooi om waar te zijn, geloof het dan niet.

Zet jezelf en je zaak niet op het spel

Als blijkt dat je in zee gaat met een criminele weldoener, kan je als eigenaar of uitbater van een café of restaurant je vergunning verliezen, en zelfs je zaak moeten sluiten. 

Merk je verdachte zaken op of heb je vragen? Contacteer stad Antwerpen: detailhandel.horeca@antwerpen.be

Deel deze pagina: