Maak je bedrijf klimaatrobuust met deze premie

Wil jij je perceel en bedrijf toekomstklaar maken door te ontharden, vergroenen en regenwater slim te gebruiken? Stad Antwerpen geeft je een premie tot 30.000 euro.

Werken binnen 4 thema’s

Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om een premie aan te vragen voor groene en klimaatrobuuste ingrepen. Deze ingrepen moeten passen binnen 1 van deze 4 thema’s:

  1. ontharden en vergroenen van je perceel
  2. vergroenen van je daken
  3. hergebruik van regenwater
  4. regenwater infiltreren op jouw terrein

Andere voorwaarden

Met het maximumbedrag van 30.000 euro worden ook ambitieuzere ingrepen mogelijk. Dat wil zeggen dat ook grote projecten in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld 2.000 m² aan sedumdak op een kantoor of het ontharden en vergroenen van een 3.000 m² groot bedrijventerrein. Je kan binnen de drie jaar na de eerste goedkeuring van een ingreep nog bijkomende ingrepen indienen voor een bijkomend premiebedrag.  

Er geldt een ondergrens van 40m² voor een ingreep, maar het is mogelijk om een dossier in te dienen samen met anderen om zo aan die voorwaarde te voldoen. Er is geen bovengrens.  

Lees alle voorwaarden in dit artikel.

Inspiratie

Benieuwd hoe zo’n klimaatrobuust dak en de bijbehorende plannen eruit zien? Twee instellingen gingen al aan de slag en geven het goede voorbeeld. Kinderdagverblijf Elief in Berchem en de Hiberniaschool in het centrum van de stad toveren hun daken om tot waterpunt voor de buurt en groene dakspeelplaats.

Maak een afspraak met een adviseur

Klinkt interessant, maar heb je geen idee hoe jouw bedrijf kan vergroenen? Maak een afspraak met een adviseur van stad Antwerpen over deze klimaatrobuuste premie.

Premie aanvragen en meer info

Vraag hier je subsidie voor klimaatrobuuste maatregelen aan.

Meer info en alle voorwaarden lees je in dit artikel.

Deel deze pagina: