Maritieme sector staat stil bij competenties van de toekomst

Wie op 23 februari 2017 aanwezig was op de Jobdate voor de maritieme sector stak heel wat op. De inspiratiesessie ‘competenties van de toekomst’ van Geoffrey van Tittelboom zoomde in op de evolutie van de sector en op het effect ervan - namelijk, dat er nieuwe competenties nodig zijn om bij te blijven.

Geoffrey van Tittelboom: “Op vraag van het Havencentrum deed ik samen met Anneleen D’Hoop een thesisonderzoek naar de competenties van de toekomst in de maritieme sector. We wilden vooral weten of traditionele competenties - onder invloed van automatisering en andere evoluties - vervangen worden door wat we nodig hebben in de toekomst. De focus lag daarbij op bedienden in de maritieme sector, zoals expediteurs, douaniers, manifestbediendes,...”

Mee met verandering dankzij attitude

“Dat de havensector evolueert was snel duidelijk. Automatisering van bedrijfsprocessen, zoals data input is volop aan de gang. Ook innovatieve technologieën doen hun intrede. Denk maar aan drones die worden ingezet om kleine pakjes te leveren. Of aan alle nieuwe apps en software die als paddenstoelen uit de grond rijzen. Om mee te blijven met deze veranderingen, hebben bedienden best voldoende flexibiliteit, stressbestendigheid, verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid - De belangrijkste attitudes die van de werknemer-van-de-toekomst verwacht worden.”

Verder waar automatisering stopt

“Hoewel vaardigheden en kennis niet vergeten mogen worden, verschuiven ze wel naar de achtergrond. Logisch eigenlijk, want kennis kun je overal vergaren. En vaardigheden, zoals tekstverwerking of planning, kun je ontwikkelen. Om het verschil te kunnen maken, moeten medewerkers verder gaan waar automatisering stopt: met sociale en creatieve vaardigheden, zoals klantgerichtheid of out-of-the-box denken, want die zijn niet te automatiseren.”

Tips voor werkgevers van de toekomst

“Dé tip die werkgevers tijdens de inspiratiesessie meekregen? Dat ze in de eerste plaats heel concreet moeten bedenken waar ze met hun bedrijf naartoe willen. Hoe zullen daarbij de bedrijfsprocessen evolueren en welke rol speelt technologie hierin? Sluit dat aan op de huidige systemen en jobs? Passen de huidige functies nog binnen dat plaatje? En binnen 10 jaar? De antwoorden op deze vragen maken duidelijk of je nood hebt aan zelfstandige, leergierige werknemers of net uitvoerende werkkrachten.”

Lees meer over Talentenstroom

Sectoren: 
Deel deze pagina: