Marktverkenning: gebiedsontwikkeling ‘Het Rooi’

De stad Antwerpen lanceert een markverkenning of Request For Information (RFI) voor een nieuwe ontwikkeling op Het Rooi met een commercieel programma gekoppeld aan sport- en spelinfrastructuur.

Het Rooi is een baken van sport in Berchem. Er heerst een sterke traditie van verschillende sportdisciplines die hier hun thuisbasis hebben. De stad en het district kunnen dit alleen maar aanmoedigen. De voorbije jaren werd er al flink geïnvesteerd in betere sportinfrastructuur, waaronder de nieuwe sporthal, tennishal en korfbalvelden.

Als sluitstuk voor het sportpark, wenst de stad nu ook de hoek aan de Roderveldlaan en Berchemstadionstraat te ontwikkelen, met de vernieuwing van de voetbalinfrastructuur en jeugdwerking.

De stad wenst samen met de private markt een project te realiseren, waarbij een stedelijk programma (voetbalstadion, infrastructuur jeugdwerking en scoutsverenigingen) wordt geflankeerd door een commercieel programma. Als invulling van dit laatste denkt de stad aan handel en diensten met wijkverzorgend karakter en voorzieningen zoals serviceflats en een dienstencentrum. De inbreng van het commerciële deel geeft enerzijds een antwoord op de behoefteanalyse op wijkniveau, maar moet er anderzijds voor zorgen dat het project gerealiseerd kan worden zonder het stedelijke budget te belasten.

Meer info

Deel deze pagina: