Minder klimaatverandering, meer bedrijfsresultaten? Dat kan met Samen Klimaatactief

Wil u als bedrijf energie besparen of  meer hernieuwbare energie gebruiken of beide, én betere bedrijfsresultaten voorleggen? Wil u uw vragen of projecten voor energiebesparing delen? Wil u meewerken aan de opbouw van het revolutionaire energiebesparingsplatform samen klimaatactief?

Kleine actie leidt tot domino-effect

U binnen wringen langs het sleutelgat om kind aan huis te worden. Dat is de methode die ervoor moet zorgen dat handel, lichte industrie en kantoren (de tertiaire sector) meer energiebesparende maatregelen nemen zodat hun CO2-uitstoot afneemt. “Via een kleine energiebesparende actie met hoog implementatiegemak en een lage investering probeert u binnen te geraken bij de klant en hoopt u hem te overtuigen van de meerwaarde die de actie heeft. Stapsgewijs kunnen er zo hopelijk meer energiebesparende maatregelen gebeuren”, vertelt Jan Jaeken, managing partner van energie-expertenbureau Milvus, die het project leidt.

En dat is nodig want Stad Antwerpen wil tegen 2020 21% CO2 besparen t.o.v. 2005. Een inspanning die van elke doelgroep moet komen. “Bij tweejaarlijkse emissie-inventarissen blijkt dat particulieren het goed doen, dankzij onder meer de informatie die het Ecohuis hen geeft. De tertiaire sector loopt achter, maar ze hebben ook geen ondersteuning. Daarom hebben we in ons klimaatplan van 2015 voorgenomen om een soortgelijk instrument op gang te trekken”, licht Johan De Herdt toe, verantwoordelijke voor stadsontwikkeling bij Stad Antwerpen en opdrachtgever van dit project.

“Een belangrijk uitgangspunt van samen klimaatactief is dat het niet enkel draait om energie besparen, maar ook om het comfort, de productiviteit en de attractiviteit van de sector te verhogen”, vertelt Jaeken.

Publieke website en gesloten platform

Daar horen concrete tools bij. Enerzijds is er een publieke website, waarin “we ons focussen op het nemen van laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen, maar willen we ook concrete voorbeelden en getuigenissen geven. Zo geven we ook visibiliteit aan de verschillende partners, sponsors, en gebruikers. Daarnaast komt er een energiepad, dat is een logische stappenvolgorde die u als bedrijf kunt nemen zodat zowel kleine als grotere maatregelen in een consistent geheel zitten”, vertelt Jaeken. Ook tips en tricks mogen niet ontbreken op de publieke website.

Anderzijds is er het gesloten platform dat enkel voorbehouden moet blijven voor mensen met concrete plannen. Het is de plek waar klant en leverancier samenkomen. Een winkel, gebouw of bedrijf heeft een concrete vraag of plan en kan die delen op het platform. Leveranciers die bepaalde diensten aanbieden kunnen op die manier een gepaste offerte insturen en hun contactgegevens delen.

Deelnemen

In het voorjaar van  2017 is de sleutelgatmethode met publieke en afgesloten website klaar. Wil u of uw bedrijf deel uitmaken van samen klimaatactief, in welke vorm of met welk idee dan ook?

Deel deze pagina: