Moet Europa's traditionele kennis beter beschermd worden?

De reputatie en de specifieke kwaliteitskenmerken die aan producten worden toegeschreven dankzij de bijzondere herkomst ervan, kunnen worden samengebald in de "geografische aanduiding" van het product.

Geografische aanduidingen geven aan dat een product van oorsprong is uit een bepaald land, regio of plaats, waarbij een bijzondere eigenschap, reputatie of ander kenmerk van het product in wezen toe te schrijven is aan de geografische herkomst ervan.

Publieke bevraging 

De EU wil bedrijven zo breed mogelijk raadplegen over de vraag of er in Europa behoefte is aan meer bescherming van geografische aanduidingen voor niet-landbouwproducten, en zo ja voor welke aanpak moet dan worden gekozen.
 
De raadpleging gebeurd via Flanders Investment & Trade. U kan de vragenlijst en antwoordformulier hier downloaden.
Antwoorden stuurt u tot 19 september per e-mail naar kevin.verbelen@iv.vlaanderen.be.
 

Deel deze pagina: