Nieuw meldpunt voor fraude en oplichting

Weet u niet waar u fraude kan melden of hoe u uw rechten kan afdwingen als u het slachtoffer bent van oplichting? Dan kan terecht op meldpunt.belgie.be.

Op dat meldpunt kan u uiteenlopende soorten van fraude en bedrog signaleren. Aan de hand van gerichte vragen komt uw melding bij de juiste dienst terecht. U verneemt meteen wat uw rechten zijn, welke stappen u kan ondernemen en wie u daarbij kan helpen. 

Meldingen worden doorverwezen naar de bevoegde instantie zoals de federale Politie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Ethische Commissie voor de Telecommunicatie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de FOD Financiën en de Consumentenombudsdienst. 

Tegelijkertijd worden de meldingen geanalyseerd en snel ingespeeld op de actualiteit: nieuwe vormen van bedrog worden zo meteen opgemerkt en kunnen sneller aangepakt worden.

Deel deze pagina: