Nieuw online platform voor starters en groeibedrijven

Het doen groeien van een bedrijf is een complex proces waarin vele factoren een rol spelen. Zaken die bij het opstarten goed gelukt zijn kunnen later toch een probleem vormen wanneer u zaken als wetgeving, ICT of marketing uit het oog verliest. Daarom is een goede voorbereiding én een goede kennis van zaken erg belangrijk.

Kreskado is een gratis online platform dat informatie aanbiedt aan starters en groeibedrijven over juridische en andere bedrijfsaspecten, gaande van marketing tot sales en IT. Kreskado heeft als doel gedegen informatie aan te bieden en groeibedrijven in contact te brengen met experts die hen in hun groeiproces kunnen bijstaan.
 
Het platform biedt een brede waaier aan tools aan, zoals een Q&A waar bezoekers informatie vinden, een anti-dilutie berekeningstool (die de zogenaamde verwatering berekent en het aantal aandelen weergeeft die de eigenaar verliest ten gevolge van opties, warranten of conversie van obligaties in aandelen of bij inbreng van nieuw kapitaal), een verklarende juridische woordenlijst en juridische templates. 
Naast de verscheidene tools, kunnen starters en groeibedrijven ook genieten van een gunsttarief voor juridische diensten. Omdat elk bedrijf zich in een andere groeifase bevindt en andere vragen en wensen heeft, zijn er aangepaste abonnementsformules. 

Duidelijke meerwaarde

Vanessa Vankerckhoven, CEO van Novosanis: "Novosanis is een jonge start-up en spin-off van de Universiteit Antwerpen. We waren op zoek naar juridisch advies om onze IP rechten te beschermen én naar advies om de verantwoordelijkheden van onze bestuursleden af te bakenen. Het 'innovative growth companies' pakket heeft ons op korte tijd enorm geholpen. Het platform heeft een duidelijke meerwaarde."
 
 

Thema's: 
Deel deze pagina: