Nieuwe cijfers bevestigen groei Antwerps horeca-aanbod

Uit de driejaarlijkse meting van de 12 strategische horecakernen in Antwerpen blijkt dat het aanbod aan zaken groeit en gevarieerder wordt. Die groei is opvallend in de kernen Historisch Centrum, Schipperskwartier-Koepoortbrug en Zuid. Stedelijke en/of private investeringen in de buurt blijken een gunstig effect te hebben op de horeca. Ook neemt de leegstand in de horecakernen af. Bij de nieuwe zaken zijn lunchrooms en koffiebars goed vertegenwoordigd.

Om de drie jaar brengt de stad Antwerpen haar horeca-aanbod in kaart. Deze meting gebeurt binnen 12 strategische horecakernen: 5 bovenlokale kernen (Centraal Station, Eilandje, Historisch Centrum, Theaterbuurt en Zuid) en 7 lokale kernen (Schipperskwartier/Koepoortbrug, Studentenbuurt, Zurenborg, Sint-Anneke, Lange Lobroek-Dam, Sint-Jansplein & omgeving en Sportpaleis).  Deze 12 strategische horecakernen telden bij de inventarisatie samen 931 actieve horecapanden. Na het terreinonderzoek wordt het horeca-aanbod in kaart gebracht en vergeleken met de resultaten van vorige metingen.

Aanbod in horecakernen houdt sterk stand

Uit de derde meting van de Antwerpse horecakernen blijkt dat het aanbod van horecapanden in de strategische kernen sterk standhoudt. De horecadensiteit - het aantal actieve horecazaken op het totaal aantal geïnventariseerde panden - stijgt met 2 procent ten opzichte van de vorige horecameting (2013-2014). De kern Historisch Centrum bijvoorbeeld herpakte zich met een groeiend aantal horecazaken, nadat hier in de vorige meting een daling werd vastgesteld. Opvallende groeicijfers zijn er voor de kern Schipperskwartier, die in deze nieuwe meting uitgebreid is met een kleine cluster rond de Koepoortbrug en de Lange Koepoortstraat. Daar vestigden zich de laatste jaren heel wat nieuwe horecazaken (Marché Couverts, Nathan, cFou, …). Ook de strategische horecakern Zuid is gegroeid in aantal actieve horecapanden, mede door de toevoeging van de nieuwe cluster aan de Troonplaats met een tiental zaken. Hier openden ook nieuwe zaken de deuren, zoals Kolonel Koffie en De Vryheyt.

Volgende andere inzichten komen uit de studie naar voor:

  • In een aantal horecakernen liggen stedelijke investeringen (voornamelijk in de heraanleg van het openbaar domein) en/of private investeringen aan de basis van een gunstige evolutie. Een effect dat eerder al merkbaar was bij de Dageraadplaats, de Kaasrui en de Suikerrui. De kwaliteit van publieke ruimte is duidelijk van groot belang voor horecazaken. In de nabije toekomst wordt daarom ook veel verwacht van de geplande grootschalige investeringen in een aantal strategische horecakernen, met name de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken, het publiek domein in de omgeving Operaplein-De Keyserlei, en de publieke en private investeringen in de Cadixwijk.
  • Bij de nieuwe horecazaken is er veel dynamiek in het aanbod. De grootste groei is te vinden in de categorie lunchrooms en koffiebars. Deze categorieën komen in zowat alle strategische kernen vaker voor. Op deze manier verandert stilaan ook de typologie van horecakernen.
  • De leegstand in de horecakernen evolueert op een gunstige manier. Uit de recente horecameting blijkt dat de marktdynamiek de laatste jaren tot een positief resultaat heeft geleid, met een daling van de leegstand met bijna 1 procent, tot 11,7 procent. Na de stijging met 2 procent bij de vorige meting is dit een gunstige evolutie te noemen. In de kern Schipperskwartier-Koepoortbrug en Eilandje kwamen nieuwe vestigingen bij en daalde de leegstand. Dezelfde positieve cijfers zijn vast te stellen op het Zuid en in beperkte mate in het Historisch Centrum, op het Sint-Jansplein en in de Theaterbuurt. In de kernen Centraal Station, Lange Lobroek-Dam en Studentenbuurt stelt het rapport dan weer een opvallende stijging van leegstand vast.
  • De overige commerciële panden in de horecakernen worden ook mee opgenomen in deze meting. Daarbij stelt de stad een daling van het aantal imagoverlagende commerciële panden in de horecakernen vast, dit is een positieve evolutie. Momenteel is nog 2,6 procent van het aanbod in de horecakernen onder te brengen in een van de zeven imagoverlagende aanbodcategorieën, zoals nachtwinkels en gokkantoren. In 2010 was dat nog 4,3 procent. Hierbij wordt dezelfde objectieve categorisering gehanteerd als bij de driejaarlijkse meting van de Antwerpse winkelstraten.
  • Tot slot blijkt dat het aanbod van horecaketenfilialen status quo is gebleven. De enige kern met veel ketens is Centraal Station, waarbij meer dan 1 op 10 horecapanden een ketenfiliaal is. Het aantal nieuwe spelers dat in de vorm van een horecaketen de Antwerpse markt - en meer specifiek de strategische horecakernen - betreedt, is beperkt. De groei van hamburger-restaurants die vaak onder dezelfde naam worden uitgebaat, voorspelt wel een groeiend aantal horecaketens de komende jaren.

Bekijk het volledige rapport

Sectoren: 
Deel deze pagina: