Nieuwe opleidingskaarten voor artikel 60'ers

Volgt uw werkervaringsklant vorming buiten de werkuren en kan hij deze vormingsuren recupereren? Of volgt hij vorming tijdens de werkuren en krijgt hij hier dienstvrijstelling voor? 
In beide gevallen moet hij de opleidingskaart ten laatste op de 10de werkdag van de volgende maand bij u binnenbrengen.

Doet hij dat niet (tijdig) dan:

  • kan hij de uren niet recupereren
  • krijgt hij geen dienstvrijstelling en is hij ongewettigd afwezig

We ontwikkelden nieuwe opleidingskaarten die deze afspraken bevatten.
Op het moment dat de werkervaringsklant de opleidingskaart aan u geeft, tekenen jullie beiden voor afgifte en ontvangst in het  kadertje onderaan de kaart.

Werkt u met XTremis?
Gebruik dan de Opleidingskaart XTremis.

Werkt u niet met XTremis
Gebruik dan de Opleidingskaart zonder XTremis
De Klantgerichte Administratie registreert de uren in een andere toepassing. Zet daarom kruisjes in de kolom ‘Buiten de werkuren?’ als de opleidingsuren buiten de werktijd vallen.

Ons advies
Vraag uw werkervaringsklanten om altijd op de eerste werkdag van de maand de opleidingskaart bij u binnen te brengen.
Zo kan u deze op uw beurt tijdig nakijken en zo snel mogelijk doorsturen naar de Klantgerichte Administratie.

Deze nieuwe afspraken namen we op in de nieuwe toepassingsmodaliteiten die sinds 1 oktober 2017 van kracht zijn.
Gebruik zeker de nieuwe kaarten en verspreid ze zoveel mogelijk onder uw werkervaringsklanten.

Deel deze pagina: