Nieuwe regels rond sperperiode

De sperperiode voor de zomerkoopjes start vanaf dit jaar op 1 juni en niet langer op 6 juni. Voor de winterkoopjes wordt dat 3 december in plaats van 6 december. Dat is het gevolg van een wijziging in het wetboek die eind mei in werking treedt.

De sperperiode bewaart de diversiteit in het winkellandschap en garandeert eerlijke concurrentie tussen de grote ketens en de detailhandel. De sperperiode is de periode die aan de soldenperiode voorafgaat. Binnen die periode is het verboden om prijsverminderingen aan te kondigen. Het verlagen van de prijs tijdens de sperperiode is op zich wel toegestaan. De sperperiode verbiedt enkel aankondigingen van prijsverminderingen, onder welke vorm dan ook. Kortingen toekennen aan de kassa, de zogenaamde fluistersolden, zijn toegelaten zolang de handelaar er geen reclame voor maakt.

Tijdens elke sperperiode een braderie mogelijk

Het verbod van aankondigingen van prijsverminderingen geldt niet tijdens braderieën die tijdens de sperperiode worden georganiseerd, en hoogstens vier dagen mogen duren per sperperiode.
 
Door de aanpassing van de wetgeving zal vanaf eind mei in elke sperperiode een braderij met aankondigingen van prijsverminderingen kunnen plaatsvinden en niet langer slechts 1 keer per jaar.  

Meer info

Lees meer op www.unizo.be/sperperiode

Sectoren: 
Deel deze pagina: