Nieuwe stap in Blue Gate Antwerp

De ontwikkeling van het eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein Blue Gate Antwerp schiet in een hogere versnelling. Met het bedrijf Atab werd een eerste akkoord gesloten.

Blue Gate Antwerp nv heeft een akkoord gesloten met Atab nv, producent van dak- en waterdichtingsproducten. Atab neemt een optie op een extra stuk grond om later uit te breiden. Atab is immers in volle ontwikkeling naar een meer duurzame productie en sluit daarom graag aan bij Blue Gate Antwerp. Deze optie is meteen de eerste concrete marktrealisatie van Blue Gate Antwerp nv. In het akkoord met Atab wordt ook de buitenopslag van Atab verplaatst naar onderaan het Atab-terrein. Dat is nodig om de logistieke zone efficiënt te kunnen ontwikkelen.

Investeringsgeld voor Blue Gate Antwerp

“In de  investeringsbegroting van stad Antwerpen is een bedrag van 11,5 miljoen euro voorzien die moet dienen voor de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp”, zegt Philip Heylen, schepen voor Economie en voorzitter Blue Gate Antwerp nv. “Aanvullend is er 4 miljoen euro begroot voor een participatie in BlueChem, een incubator voor duurzame chemie die op Blue Gate Antwerp gevestigd kan worden.” Voor BlueChem wordt een business model ontwikkeld in samenwerking met essenscia Vlaanderen en Fisch (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry). 

Bouw kaaimuur gestart

Om het watergebonden karakter voluit te laten spelen, is de bouw van een nieuwe kaaimuur gestart. “Voor de logistieke zone investeert Vlaanderen in de grondige renovatie van een kademuur over een lengte van 200 meter”, zegt minister-president Kris Peeters. “Op die manier willen we zo veel mogelijk goederen langs de rivier aanleveren. Vervoer over het water is duurzamer dan vervoer over de weg en heeft ook minder last van congestie.”

De kaaimuur zal vanaf 2015 binnenvaartschepen kunnen ontvangen. In eerste instantie zal de kaaiterminal gebruikt worden voor aan- en afvoer van bouwmaterialen voor de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp en omliggende bouwprojecten zoals de Scheldekaaien. In een volgende fase zal de kaaimuur de poort zijn naar de logistieke zone van Blue Gate Antwerp.

Erfgoedconvenant

Op de site is het voorbereidingswerk op de effectieve ontwikkeling alvast gestart. De gebouwen van het failliete International  Oil, met uitzondering van het APC-magazijn, werden gesloopt. Het magazijn met grote erfgoedkundige waarde zal gerenoveerd worden en een nieuwe functie krijgen. Zo blijft het moderne Blue Gate Antwerp het oude verhaal van Petroleum Zuid vertellen.

Omdat het oude Petroleum Zuid een historisch belangwekkende site is, sloot Blue Gate Antwerpen een erfgoedconvenant af die het behoud van erfgoed vastlegt. “Antwerpen was lang de grootste Europese petroleumhaven. De site draagt nog steeds de herinnering van dat roemrijke verleden. Dat willen we niet wegvegen met de ontwikkeling van Blue Gate Antwerp”, zegt Rob Van De Velde, schepen ruimtelijke ordening en bestuurder Blue Gate Antwerp nv.


Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: