Nieuwe toepassingsmodaliteiten (arbeidsreglement) voor artikel 60'ers

OCMW Antwerpen is de juridische werkgever van de werkervaringsklant. De raad van het OCMW legt daarom afspraken en regels vast (de toepassingsmodaliteiten). De werkervaringsklant volgt het arbeidsreglement van uw bedrijf voor zover dat niet in strijd is met onze toepassingsmodaliteiten.

Het OCMW bezorgt u deze toepassingsmodaliteiten bij de start van de samenwerking als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst die u ondertekent. Het OCMW behoudt het recht om eenzijdig zijn toepassingsmodaliteiten aan te passen en communiceert elke wijziging onmiddellijk aan de werkervaringsplaats.
We actualiseerden een aantal termen. Zo spreken we bijvoorbeeld niet langer over de Dienst Personeelsadministratie werkervaring maar over de Klantgerichte Administratie werkervaring.

Een belangrijke wijziging die u zeker gelezen moet hebben gaat over de opvolging van de vormingsuren

Lees hier de nieuwe toepassingsmodaliteiten.

Deel deze pagina: