Oproep: Studiebureau voor projectdefinitie ‘katalysator van de innovatieve stadshaven’

Met het project ‘Innovatieve stadshaven’ werd het gebied bestaande uit het Kempeneiland, Mexico-eiland, Asiadok-Oostkaai en Steenborgerweert aangeduid als nieuw ontwikkelingsgebied voor productie in de stad. Het Kempeneiland en het zuidelijke deel van Asiadok-Oostkaai werden hierbij aangeduid als katalysator om de transitie van het gebied op gang te trekken. Het autonoom gemeentebedrijf AG Vespa is nu op zoek naar een studiebureau om het transitieproject te analyseren en definiëren.

 

De opzet van de studieopdracht is om de concrete transitie van het gebied richting een ‘hotspot van innovatieve maakbedrijvigheid’ te inspireren en te sturen. De studie moet inzicht bieden of Antwerpen een rol als investeerder moet opnemen of de rol van facilitator voor een goed investeringsklimaat volstaat. Concreet vraagt dit om een duidelijk overzicht van de belangrijke gebiedsbrede infrastructurele investeringen. Daarnaast is er een helder ontwikkelingskader nodig waarmee bedrijven en investeerders nadien kunnen worden aangetrokken.

Beschrijving van de opdracht

De vaste onderdelen van de opdracht omvatten:

  • Een programmatorische / financiële analyse en een toetsingskader:
    • Portfolio en interviews met relevante bedrijven wat een inzicht zal bieden in de basisvoorzieningen voor het beoogde doelpubliek
    • Vastgoedtechnische analyse voor een realistisch ontwikkelingskader
  • Ruimtelijke vertaalslag: verbeelding en transitieproces van het beoogde toekomstperspectief:
    • Ontwerpend onderzoek, ruimtelijk-organisatorisch transitieplan, verbeeldende transitiemomenten, selectie van pilootprojecten

Voor het vast gedeelte wordt een globale prijs verwacht.

 

Het voorwaardelijke gedeelte van de opdracht is:

  • Mee instaan voor ruimtelijke en programmatorische afwegingen van specifieke projectvoorstellen als die zich aandienen tijdens het verloop van de opdracht.

Voor het voorwaardelijke gedeelte wordt een regieprijs verwacht van de verschillende inzetbare disciplines. De optie van het voorwaardelijk gedeelte van de opdracht zal in deelprojecten gelicht worden (per specifieke ontwerpvraag).

 

Deadline en meer info

Deze opdracht gebeurt volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot vrijdag 11 oktober 2019.

U vindt meer info in de officiële bekendmaking op e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349283

Meer informatie is ook te verkrijgen op een infosessie over deze oproep op dinsdag 3 september om 13u.

 

Contactpersonen

Deel deze pagina: