Oproep voor bedrijven: gespecialiseerde begeleiding voor kwetsbare werkzoekenden

Copyright: Getty

Vanaf 1 oktober tot 31 december 2021 starten 15 individuele begeleidingstrajecten voor kwetsbare werkzoekenden uit Antwerpen. De stad Antwerpen zoekt voor deze intensieve begeleiding de juiste partner. Het geselecteerde bedrijf of organisatie kan rekenen op een ondersteuningsbedrag van €30.000, als het voldoet aan de voorwaarden en intekent op deze oproep ten laatste 13 augustus.

Bestaande begeleiding

Werk is de beste remedie tegen armoede. Daarom onderneemt stad Antwerpen actie om meer mensen naar werk te leiden met haar sociaal beleid, gericht op vooruitgang, emancipatie en zelfredzaamheid. De stadsdienst ‘Activering’ begeleidt werkzoekenden met het recht op een leefloon naar een job. Vaak hebben ze al een eerste werkervaring opgebouwd als werkervaringsklant, ‘artikel 60-medewerker’.

Vlotte overgang 

Ondanks begeleiding op maat van deze werkzoekende, slaagt niet iedereen erin om een ‘gewone’ job te vinden. Er is nood aan extra individuele en intensieve begeleiding om werkzoekenden te matchen met een job. Ook bij de start van een nieuwe job is verdere coaching op de werkvloer nodig. Om de stap naar werk in het normaal economisch circuit (NEC) vlotter te laten verlopen voor deze groep kwetsbare werkzoekenden zoekt stad Antwerpen een bedrijf of organisatie.

Voor wie?

  • Biedt je bedrijf of organisatie één-op-één begeleiding aan voor werkzoekenden?
  • Heb je ervaring en expertise met de begeleiding naar werk met deze doelgroep en kennis van de Antwerpse arbeidsmarkt?
  • Weet je na persoonlijke begeleiding werkzoekenden te activeren via uitzendarbeid, werkplekleren of andere vormen van tewerkstelling?
  • Ligt de focus van je begeleiding op intake, screening en matching van werkzoekende leefloongerechtigden en werkzoekenden, na een tewerkstelling in het kader van artikel 60 van de organieke OCMWwet van 8 juli 1976?
  • Kan je de werkzoekenden bij de start van de nieuwe job productief begeleiden op de werkvloer?

Aanbod

De stad Antwerpen biedt voor deze opdracht aan slechts één indiener een ondersteuningsbedrag van €30.000 voor minimaal 15 individuele begeleidingstrajecten. Deze trajecten duren maximum 12 weken. Wie zich kandidaat stelt, moet deze begeleiding realiseren tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021.

Stel je kandidaat

  • Lees hier de oproep
  • Mail je voorstel naar work@antwerpen.be, onderwerp: 'Projectvoorstel: Begeleidingstraject voor werkzoekenden naar het normaal economisch circuit'
  • Timing: dien je voorstel in tot 13 augustus 2021, 23u59.

 

Deel deze pagina: