Organiseert u netwerksessies, events of workshops? Wij zoeken u!

De afdeling detailhandel en horeca van de stad Antwerpen wil thematische en kleinschalige (netwerk)sessies en workshops aanbieden aan ondernemers in detailhandel of horeca, gevestigd in de stad én in de Antwerpse districten.

 

Organisatoren van workshops en netwerkevents voor retail- en horecaondernemers

Op een laagdrempelige manier en via inspirerende netwerksessies, events of workshops wil de stad Antwerpen de persoonlijke netwerken van ondernemers in Antwerpen verder uitbreiden en meer samenwerking of kruisbestuiving stimuleren tussen ondernemers die actief zijn in andere sectoren. De te organiseren events moeten aansluiten bij de activiteiten van ondernemers in de sectoren detailhandel of horeca.

De stad Antwerpen wil hiervoor externe organisatoren inschakelen om deze sessies - in nauwe samenwerking met het projectteam detailhandel en horeca - te realiseren. De stad schreef daarom een bestek uit voor een raamovereenkomst. Zo kan de stad een overeenkomst afsluiten met verschillende project en/of netwerksessie organisatoren die kunnen aangesteld worden om workshops, netwerkevents of themasessies van a tot z voor te bereiden en uit te voeren.

Offerte indienen voor 6 februari 2020

Alle details over dit bestek leest u hier. U kan uw offerte elektronisch indienen via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be en dit ten laatste tot 6 februari 2020 om 9 uur. Offertes die later worden ingediend, komen helaas niet in aanmerking voor gunning.

Beoordeling van de offerte

De beoordeling gebeurt op basis van de technische of beroepsbekwaamheid van de indiener (zie hoofdstuk ‘Administratieve Bepalingen’ van het bestek). De opdracht wordt gegund aan de indiener met de economisch meest voordelige en regelmatige offerte, rekening houdend met de gunningscriteria prijs (30 punten), plan van aanpak (50 punten) en het uitwerken van een case (20 punten).

 

Hebt u vragen? Stuur ze via mail naar gac.diensten@antwerpen.be.

Deel deze pagina: