Passwerk verwelkomt binnenkort 50ste softwaretester met autismespectrumprofiel

Ze zijn sterk analytisch, werken snel en foutloos en hebben zin voor detail. De consultants van IT-dienstverlener Passwerk zijn buitengewoon. Ze hebben allemaal een autismespectrumprofiel. En precies daardoor zijn ze experts in functionele software-testing (systeemtests, gebruikersacceptatietests en regressietests) en quality assurance opdrachten (opstellen van gebruikershandleiding, data cleansing, data- en tekstmigratie, controle van data, inbrengen van gegevens, interactieve scanning..). 

Belfius, de Christelijke Mutualiteiten en AS Adventure zijn enkele van de vele bedrijven die een beroep hebben gedaan op Passwerk. Eind dit jaar wil het bedrijf 50 consultants in dienst hebben.
 
“Je moet durven denken in mogelijkheden”, zegt Dirk Rombaut, commercieel directeur van Passwerk. “Van blinde mensen weten we allemaal dat ze uitstekend kunnen horen en voelen. Mensen met een autismespectrumprofiel hebben oog voor detail en zijn sterk analytisch. Bovendien zijn ze in staat gedurende lange tijd erg gefocust te werken. Onze klanten schakelen hen graag in voor functionele software-testing. Daar zijn ze absolute meesters in. Sterker nog: ze werken gemiddeld sneller dan andere consultants, zonder kwaliteitsverlies. Bovendien slagen ze erin om meer bugs te detecteren. Geweldige troeven, toch?”

Met steun van M2Q van Cronos en Ordina

Rombaut stond in 2008, samen met zijn collega Nico De Cleen, mee aan de wieg van Passwerk. De CVBA met sociaal oogmerk haalde de mosterd in Nederland, waar een soortgelijk initiatief erg succesvol was. “In de eerste plaats willen we mensen met autisme inzetten in het normaal economisch circuit.  Via ons sociaal oogmerk streven we ook betere woon- leef en werkomstandigheden voor mensen met autisme na en streven we naar een destigmatisering van autisme. 
 
Werk is voor hen van onschatbaar belang. Onze medewerkers bloeien tijdens een opdracht helemaal open: hun eigenwaarde gaat er enorm op vooruit. Maar het plaatje moet ook financieel kloppen. Ordina en Cronos, twee IT-dienstverleners, hebben destijds kapitaal geïnvesteerd. Het geloof van die twee bedrijven in ons is cruciaal. Hun engagement onderstreept het vertrouwen dat ze hebben in onze aanpak.”

Bachelorniveau en IT--opleiding

Potentiële medewerkers moeten een doorgedreven selectieprocedure doorlopen.  Een pittige testbatterij gespreid over drie weken. Aan het eind van de rit blijven er zo’n 20% van de sollicitanten over. Een intensieve IT-opleiding van softwarebedrijf M2Q tenslotte bereidt de consultants voor op hun eerste werkervaring.

Geen Rain Man

Of bedrijven koudwatervrees hebben om iemand met een autismespectrumprofiel  in te schakelen? Dirk Rombaut kan zich daar wat bij voorstellen, maar veegt ook meteen een aantal vooroordelen van tafel. “Mensen verwachten een soort Rain Man op de werkvloer, maar dat beeld strookt niet met de realiteit. Deze mensen verwerken  informatie nu eenmaal op een andere manier, maar dat is precies hun sterkte. Ze hebben intellectuele uitdagingen nodig, je moet wel heel precies omschrijven wat je wenst.

Jobcoaches sleutel tot succes

De consultants staan er ook niet alleen voor. Passwerk heeft maar liefst zes jobcoaches in dienst, die hen intensief begeleiden. “Onze jobcoaches spelen een essentiële rol. Zo brengen ze nog voor de consultant aan de slag gaat, de toekomstige werkomgeving en bedrijfscultuur in kaart. Op die manier zijn we er zeker van dat er een perfecte match is tussen de klant en onze kandidaat. We praten heel open over mensen met autisme, we gaan dus zeker niets verdoezelen. Zij volgen onze mensen op van start tot finish en zijn altijd aanspreekbaar. 

No cure, no pay

Data-handling, migratie van data, invoeren van data of interactief scannen, de taken die je aan de Passwerk-consultants kunt toevertrouwen zijn schier eindeloos. Grosso modo kan je onze klanten opdelen in 4 segmenten. Om te beginnen zijn er grote bedrijven die hun eigen software willen testen. Daarnaast zijn er de iets kleinere ondernemingen die aangekochte standaardsoftware willen parametriseren. Verder heb je nog software-ontwikkelaars en sleutel-op-de-deur leveranciers. U mag om het even wie opbellen, elke klant is laaiend enthousiast over onze consultants. Wij staan open om gedurende één week in een “proof of concept”-model te werken. Bent u na week een ontevreden? Dan hoeft u niets te betalen … anders betaalt u van de eerste dagEen sterke belofte? Ja, maar onze ervaring leert ons dat iedereen ermee door gaat.”

Marktconforme tarieven

Passwerk biedt verschillende formules op maat. Een traject kan één maand of zelfs meerdere jaren duren. We werken met detacheringscontracten en hanteren marktconforme prijzen. 
Onze medewerkers brengen ook een stukje diversiteit op de werkvloer. De vaste medewerkers gaan hier positief mee om,  het helpt hen vaak dingen relativeren. Dat is een meerwaarde die je niet in geld kunt uitdrukken…”

 
 
Lees meer over samenwerken met maatwerkbedrijven

Sectoren: 
Deel deze pagina: