Personeelstekort? Drie redenen voor een samenwerking met 'Bruggen naar werk'

Je bedrijf laten groeien én tegelijk de krappe arbeidsmarkt overbruggen, daaraan werkt het project 'Bruggen naar werk'. Bovendien is er gratis begeleiding en een financieel voordeel voor deelnemende bedrijven. Dit maakt van het project een aantrekkelijke piste voor je bedrijf.

Reden 1. Maatschappelijk verantwoord

De stad Antwerpen helpt bedrijven op vele manieren in hun zoektocht naar geschikt talent. Daarbij bundelt de stad ook de krachten om langdurig werklozen en niet-beroepsactieven naar een arbeidsplek te begeleiden, onder meer via Bruggen naar werk: een project van het Europees Sociaal Fonds waaraan de stad steun verleent. Maatschappelijk geëngageerde ondernemers vinden via 'Bruggen naar werk' tal van medewerkers met onontgonnen expertise. Deze werkkrachten tonen bovendien ruimschoots hun enthousiasme en engagement, net omdat ze lange tijd niet op de werkvloer stonden.

Reden 2. Financieel voordeel

De begeleiding door het 'Bruggen naar werk'-team is helemaal gratis. Zij begeleiden het hele traject van selectie tot screening, inclusief het intakegesprek en aanstelproces. Bovendien kunnen werkgevers verschillende voordelige maatregelen gebruiken zoals een IBO-traject (individuele beroepsopleiding). Meer info lees je op deze pagina. Tot slot kan je als ondernemer gebruik maken van premies bij de aanwerving van deze werknemers. Meer info lees je hierover op  de site van VDAB

Bovendien geniet je van heel wat sterke maatschappelijke troeven:

 • Je bedrijf kan het potentieel benutten van hoogopgeleide nieuwkomers.
 • Je werkt aan een inclusievere onderneming en neemt hierdoor een stevigere maatschappelijke positie in.

Daarnaast biedt je de kans aan medewerkers om hun werkuren gradueel op te bouwen. Op die manier verloopt de integratie op de arbeidsmarkt en de werkvloer zo vlot mogelijk. Dit laat de nieuwe werknemers groeien in hun toekomstplannen, wat de kansen op positieve resultaten en een langdurig contract vergroot.

Reden 3. Gratis en persoonelijke begeleiding voor jou en nieuwe werknemer

Na de start komen de jobcoaches van 'Bruggen naar werk' op de werkvloer, ze evalueren gedurende de startperiode en sturen bij als dat nodig is. Zodra je werknemer aan de slag gaat, volgen de coaches nog maximum drie maanden je nieuwe medewerker. Persoonlijke begeleiding voor de jezelf en je nieuwe medewerker, snelle feedback én regelmatig bezoek aan de werkvloer zorgt voor een geslaagde en vlotte opstart. 

"Dankzij de samenwerking met Bruggen naar werk kunnen we werknemers aanwerven die via een andere culturele achtergrond een interessante meerwaarde bieden op de werkvloer, omdat ze vanuit andere invalshoeken tewerk gaan en met onze kinderen omgaan." - Alexander Barbaix, Koraal vzw

Praktische informatie

Komt mijn onderneming in aanmerking? 

'Bruggen naar werk' richt zich voornamelijk naar ondernemingen die:

 • kansen bieden aan medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
 • openstaan voor arbeidskrachten met beperkte sollicitatievaardigheden.
 • een meerwaarde zien in werkplekleren als bv. beroepsverkennende stage (BVS), IBO, BIS of vrijwilligerswerk.

Veelvoorkomende sectoren die een werkplek bieden aan de niet-beroepsactieve arbeidsreserve:

 • Onderhoud/schoonmaak, zowel particulier als professioneel
 • Retail, zowel food als non-food
 • Logistiek
 • Bouw
 • Productieomgevingen, bv. inpakken en orderpicking
 • Socioculturele sector
 • Sociaal Economisch Circuit (SEC)

Hoe verloopt een traject?

 • Nadat een ondernemer contact opneemt met ons team, gaan de jobcoaches en -hunters van 'Bruggen naar werk' op zoek naar geschikte profielen voor de openstaande vacatures.
 • Deze medewerkers doen hierna een gerichte screening en stellen enkele potentiële werkkrachten voor.
 • Daarop volgt een intakegesprek en kiest de onderneming met welke arbeidskracht ze in zee gaat.
 • Eventueel blijven de medewerkers van 'Bruggen naar werk' de onderneming bijstaan in het volledige recruterings- en aanstelproces (contracten, tweede gesprekken, …).
 • Verder biedt 'Bruggen naar werk' ook begeleiding aan om de werksituatie nauw op de voet te volgen.

Wat verwachten we van jou als ondernemer?

Ten eerste is het belangrijk dat je openstaat voor medewerkers uit de eerder vermelde doelgroepen. Daarnaast geef je kansen aan arbeidskrachten die inwerktijd nodig hebben. Een deeltijdse start met graduele toename aan werkuren is dus perfect mogelijk binnen jouw bedrijf. Tot slot hou je ook rekening met minder courante uurroosters, gezien dit project bijvoorbeeld ook alleenstaande ouders kansen wil geven die niet meteen schoolopvang kunnen regelen.

Grote groep niet-beroepsactieve arbeidsreserve

Volgens Saamo zijn in Antwerpen 54.102 mensen tussen de 18 en 64 jaar niet-beroepsactief: zij werken niet, zijn niet ingeschreven als werkzoekende en hebben geen contact met VDAB of OCMW. 'Bruggen naar werk' wil over een periode van 3 jaar 700 mensen uit deze groep bereiken en voorbereiden voor een toekomst op de arbeidsmarkt.

Getuigenis

'Bruggen naar werk' helpt onder meer ook de gedreven en getalenteerde Nadia (37) uit Deurne, die er alles aan doet om gecertificeerd sociaal tolk te worden. Lees haar verhaal op deze pagina.

“Ik tolk onder meer voor Marokkaanse vrouwen of Syrische vluchtelingen. Naast standaard Arabisch praat ik veel dialecten en leer ik momenteel ook Nederlands en Engels. Bruggen naar werk’ bracht mij in contact met de stad Antwerpen voor een taalhulp-beroepsinlevingsstage.” - Nadia Bentalib, wordt begeleid door 'Bruggen naar werk'.

Bruggen naar werk

'Bruggen naar werk' is een samenwerkingsverband tussen vindplaatsgerichte of outreachpartners zoals Samenlevingsopbouw/CAWIvca/Kamiano en Sering, en activeringspartners zoals Groep Intro en RiseSmart Employability. Zij gaan op zoek naar werkarme gezinnen, niet-beroepsactieve vrouwen met een migratieachtergrond, nieuwkomers en oudkomers. Via een activerende en stimulerende aanpak bereiden ze deze personen voor op een job.

Stel je kandidaat als ondernemer

Ben je op zoek naar personeel en wil je de brug naar de werkvloer leggen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Geef hen de kansen die ze verdienen en werk samen met 'Bruggen naar werk'.

Lees meer op de website van RiseSmart Employability of neem contact op:

Of bekijk de talentenpagina van de stad Antwerpen. 

Deel deze pagina: