Pop up to date ontvangt 'URBACT Good Practice City' label

Begin mei openden kleurrijke pop-upwinkels hun deuren in de Driekoningenstraat-Statiestraat in Berchem. Nog tot eind juni bieden 14 beloftevolle creatieve starters er hun producten, diensten en ideeën aan in 10 leegstaande winkelpanden. URBACT, het Europees programma voor duurzame stedelijke ontwikkeling, selecteerde dit project als ‘good practice’.

Het lokale cultuurbeleid van het district Berchem geeft met Pop up to Date jonge creatieve ondernemers de kans om hun werk te tonen aan een breed publiek. In het verleden bleek de formule zeer succesvol. Verschillende ondernemers die aan Pop up to Date deelnamen, zetten na afloop de stap naar een permanente winkel. Pop up to Date biedt dus een creatief antwoord op het probleem van leegstand. 7 van de 10 panden die langdurig leegstonden, werden kort na vorige edities verhuurd of verkocht. De pop-upwinkels geven de buurt een zichtbare boost.

URBACT beschouwt Pop up to Date als een voorbeeldproject dat zich richt op economische herwaardering. Dankzij een sterke samenwerking tussen de openbare sector, privésector en vrijwilligers slaagt Pop up to Date erin om lege panden tijdelijk te laten invullen door creatieve ondernemers. 

URBACT
URBACT is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat zich richt op duurzame stedelijke ontwikkeling. Het programma stelt steden in staat om samen oplossingen voor grote stedelijke uitdagingen te ontwikkelen. Steden spelen immers een sleutelrol binnen de complexe veranderingen die samenlevingen vandaag de dag ondergaan. URBACT helpt steden om nieuwe en duurzame oplossingen te vinden, die zowel economische, sociale en ecologische factoren omvatten. URBACT stelt steden in staat om praktijkvoorbeelden en ervaringen uit te wisselen met Europese stedelijke professionals.

Lees meer over Pop up to date

Deel deze pagina: