Post X: letterlijk en figuurlijk een brug naar de buurt

Copyright | Dries Luyten

Op de plek waar ooit het Antwerpse postsorteercentrum stond, verrijst vandaag Post X. De site met bedrijfsvastgoed krijgt een sterke link met de buurt, vertelt projectdirecteur Bob Verdonck van projectontwikkelaar IRET.

Wie vandaag aan Berchem station passeert, ziet de werf van Post X dagelijks vorderen. Een deel van de site is zelfs al in gebruik. “Alles samen komt hier zo’n 130.000 m² bovengrondse oppervlakte”, vertelt Bob Verdonck. “Het gaat vooral om kantoren en de nieuwe politiekantoren. Maar er komt ook een facilitair centrum met een buurtsupermarkt, fitness, restaurants, businesscentrum met business lounge en hotel. Eind volgend jaar moet alles rond zijn, met uitzondering van de politiekantoren die in principe in maart 2020 in gebruik genomen worden.”

Interactie met de buurt

Projectontwikkelaar IRET zet in op interactie met de buurt, zegt Verdonck. “Wij zijn specialist in complexe projecten in steden. En daarin is de link met de buurt en de stad erg belangrijk. Het is belangrijk om de buurtbewoners goed te informeren: onwetendheid is vaak een bron van verzet tegen dit soort projecten. Daarom besteden we veel aandacht aan overleg. Voor Post X hadden we al in een vroeg stadium interactie met de buurt.”

“De lokale middenstand heeft een voordeel aan Post X.”

Duurzame mobiliteit

De voornaamste bezorgdheid van de buurt is de mogelijke toename van het nu al drukke autoverkeer stelt Verdonck vast. “Daarom voerden we een mobiliteitsstudie uit. We betalen mee aan wegenwerken in de omgeving. Die moeten de verwachte lichte stijging van het autoverkeer onder controle houden. Maar we willen vooral duurzame mobiliteit stimuleren en ondersteunen. Fietsverkeer wordt erg belangrijk, met onder meer de aansluiting op de fietsostrade. We voorzien duizend ondergrondse fietsenstallingen, die we nog kunnen uitbreiden. En een fietsenwinkel willen we hier ook. Het is evident dat we ook het trein-, tram- en busgebruik promoten. We sluiten immers aan op het station Antwerpen-Berchem en het mobiliteitsknooppunt op het stationsplein. We bieden aan alle huurders de diensten van een mobiliteitscoach en fietscoach aan. Ze helpen hen bij de opmaak van een bedrijfsvervoersplan om duurzaam verkeer bij hun medewerkers te stimuleren. Onze eerste ervaringen leren dat onze huurders het autogebruik aanzienlijk hebben overschat. Veel mensen laten intussen hun bedrijfswagen thuis en komen met het openbaar vervoer.”

Handelaars promoten

“We creëren letterlijk een verbinding met de buurt via een nieuwe voetgangersbrug naar het stationsplein. Zo kan iedereen Post X gemakkelijk bereiken. Het binnenplein en de diensten in het facilitair centrum zijn ook voor de buurt toegankelijk. Na de overkapping van de Ring wordt de site ook beter bereikbaar voor mensen die van de overkant komen. Verder promoten we onze Post X ambassadeurs. Dat zijn horecazaken, kappers, kledingwinkels en andere handelaars in de buurt die we aanprijzen bij onze huurders. Zo heeft de lokale middenstand ook een voordeel aan deze site. We zijn overigens nog altijd op zoek naar bijkomende handelszaken die Post X ambassadeur willen worden.”

Vind een geschikte locatie

Deel deze pagina: