Project 'Lean and Green Personal Mobility'

Steeds meer werkgevers zijn zich bewust van de negatieve gevolgen van de dagelijkse files, zoals: hogere brandstofkosten, verliesuren door files, stijgende stress en ontevredenheid. Vandaar dat steeds meer bedrijven op zoek gaan naar alternatieven voor de auto en werk maken van een duurzaam mobiliteitsbeleid, vaak als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Begeleidingstraject voor de implementatie en evaluatie van duurzame mobiliteit bij bedrijven

Om bedrijven te begeleiden bij het uitwerken van hun mobiliteitsbeleid, bereidt het VIM het project ‘Lean and Green Personal Mobility’ voor, wat staat voor: CO2-reductie en kostenbesparing door het verduurzamen van personenmobiliteit.
 
Concreet zullen we onderzoeken welke maatregelen het meest positieve, duurzame en kostenefficiënte resultaat opleveren in relatie tot bedrijfsspecifieke kenmerken zoals het aantal werknemers, de ligging, de sector, de huidige modal split, enz.
 
De procedure voor Lean and Green Personel Mobility ziet er als volgt uit (naar analogie met Lean and Green Logistics):

 • +/- 10 bedrijven zullen intensief begeleid worden bij het definiëren van hun optimale mobiliteitsbeleid en bij het opstellen van een concreet actieplan dat hen minimaal 20% CO2 reductie garandeert binnen een periode van maximum 5 jaar. Een goedgekeurd plan van aanpak geeft aanleiding tot het verkrijgen van een “Lean and Green Personal Mobility Award”.
 • Via een 6-maandelijkse monitoring worden de realisaties opgevolgd en geëvalueerd. Het behalen van de vooropgestelde reductie van 20% CO2 leidt tot het verkrijgen van een “Lean & Green Personal Mobility Star”.
 • Op basis van de ervaringen bij de 10 koplopers zullen andere bedrijven zelfstandig hun ‘plan van aanpak’ kunnen bepalen.
 • Aanbieders van duurzame mobiliteitsoplossingen kunnen hun product of dienst laten certificeren. Alle info omtrent de gecertificeerde producten en diensten worden op de website opgenomen.
 • Deelnemende bedrijven krijgen de mogelijkheid om hun kennis en ervaring te delen binnen een “Lean & Green Personal Mobility community”. Op regelmatige tijdstippen zullen workshops georganiseerd worden waarbij interessante praktijkcases aan bod komen.
 • De resultaten worden gebundeld in een centrale databank waardoor gegevens van verschillende bedrijven met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo krijgt men zicht op het te verwachten effect van bepaalde maatregelen of combinaties van maatregelen.

Zet de stap naar een duurzaam mobiliteitsbeleid

Heeft u al stappen gezet voor een duurzaam mobiliteitsbeleid binnen uw bedrijf maar wilt u ook inzicht krijgen in de effecten? Of bent u van plan hier werk van te maken? Dan kan dit project een interessante ondersteuning bieden.
 
Het VIM is nl. op zoek naar een 10-tal bedrijven die zich willen laten begeleiden bij het uitwerken van een actieplan om (binnen 5 jaar) te komen tot een reductie van 20% CO2 voor het woon-werkverkeer en voor dienstverplaatsingen.

Wat mag u verwachten?

 • Begeleiding door een expert bij het uitwerken van een actieplan.
 • Het kwantificeren en opvolgen van de resultaten binnen uw mobiliteitsbeleid.
 • Kennisdeling: leren van andere bedrijven via workshops.
 • Ontvangen van een Lean and Green Award; wat een interessante marketingtool is voor uw bedrijf.
 • Benchmarking met andere bedrijven.

In een latere fase kunnen ook andere bedrijven aan de slag. De ervaringen van de 10 koplopers kunnen hen hierbij een aantal “tips & trics” aanreiken.
 
Biedt uw bedrijf een tool aan waarmee andere bedrijven aan de slag kunnen om hun duurzaam mobiliteitsbeleid te ondersteunen en hun CO2-doelstellingen te realiseren? Uw informatie kan mee opgenomen worden in de online toolbox. Zo krijgt uw tool extra visibiliteit bij een interessante doelgroep.
 
Download hier de projectfiche

Deel deze pagina: