Recordjaar in de maak voor Antwerpse haven

De haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar 156.515.552 ton goederen behandeld. Dat is 5,5% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Een continue groei van de containertrafiek (+8,0% in TEU, +5,4%in tonnage) en van de behandeling van vloeibaar massagoed (+7,9%) zorgen ervoor dat de Antwerpse haven zich klaar maakt om het jaar voor het eerst af te sluiten met meer dan 200 miljoen ton behandelde goederen.

Containers en breakbulk 

De containertrafiek, uitgedrukt in aantal behandelde TEU (standaardcontainers), steeg de eerste negen maanden met 8,0% (7.265.577 behandelde TEU). De gecontaineriseerde lading liep aldus op tot 85.478.483 ton (+5,4%). Antwerpen wint op alle vaargebieden aan marktaandeel. Zelfs op Azië slaagt de haven erin om de eerste negen maanden van 2015 af te sluiten met een groei van 6,2%, wat opmerkelijk is gezien de dalende volumes op de vaarroutes van en naar het Verre Oosten.
Het roro-verkeer steeg (+2,5% tot 3.463.315 ton), terwijl het aantal behandelde auto’s daalde met 9,7% tot 825.312 stuks. Het conventioneel stukgoed ging er met -1,8% op achteruit. Na negen maanden werd 7.301.018 ton behandeld. De behandeling van ijzer en staal ging er lichtjes op vooruit: +2,4% tot 4.983.794 behandelde ton. De achteruitgang in het stukgoedsegment is toe te schrijven aan de teruggang in de conventionele behandeling van fruit en de toegenomen containerisatie ervan.

Massagoed

De overslag van vloeibaar massagoed steeg de afgelopen negen maanden met 7,9% tot 49.791.570 ton. De behandeling van aardoliederivaten deed het goed (+4,6% tot 35.346.491 ton), maar vooral de behandeling van chemicaliën is na drie kwartalen de sterkste groeier in dit segment: +23,7% tot 10.669.511 ton.
 
De behandeling van droog massagoed noteerde na negen maanden een stijging van 2,4% tot 10.481.166 ton. De overslag van zand en grind deed het met +27,7% (1.265.949 ton) goed en ook de behandeling van kolen ging er, na een zwak tweede kwartaal, weer op vooruit: +12,8% tot 1.326.702 ton.

Zeeschepen

Er liepen de voorbije negen maanden 10.786 zeeschepen (+2,5%) aan in Antwerpen. De bruto tonnenmaat van de schepen die Antwerpen aanliepen, steeg met 7,7% tot 271.015.177 BT.

Sectoren: 
Deel deze pagina: