Richtlijnen voor je horecazaak

Onder het motto ‘samen tegen corona’ verwachten we dat elke zaakvoerder de richtlijnen opvolgt. Als iedereen de regels respecteert, kunnen we alle klanten een fijn en veilig horecabezoek bieden. 

Elke zaakvoerder draagt zelf de verantwoordelijkheid over het respecteren van de regels in zijn zaak. 

REGISTRATIEFORMULIER
Sinds 27 augustus gelden in Antwerpen nieuwe richtlijnen voor de registratie van klanten. Noteer verplicht de contactgegevens van één contactpersoon per tafel. Deze gegevens moet u 14 dagen bewaren en moeten kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties bij controle. Ze mogen niet gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden.
Download hier een sjabloon voor de registratie van uw klanten

Deze gegevens moet u noteren:  

 • naam van uw horecazaak
 • voor- en achternaam van één klant per tafel
 • adres van één klant per tafel
 • contactgegevens: e-mailadressen of gsm nummers
 • tafelnummer
 • datum met uur van aankomst en vertrek  

Elke dag moet je een overzicht maken van de klanten die naar je zaak komen. De naam van je horecazaak moet duidelijk op dit dagoverzicht vermeld worden.

RICHTLIJNEN HORECA

 • Take-away, frituren, nachtwinkels: er geldt een verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22u en 6 uur ‘s ochtends
 • Werk zoveel mogelijk met reserveringen.
 • Respecteer alle hygiënemaatregelen.
 • Personeel in de zaal en de keuken draagt mondmaskers.
 • Enkel zittend consumeren is toegestaan.
 • Mondmasker is verplicht voor klanten behalve tijdens het consumeren en wanneer men zit aan de eigen tafel.
 • Drankgelegenheden en restaurants mogen geopend zijn van 6 uur in de ochtend tot 1 uur ‘s nachts. 
 • Respecteer het sluitingsuur van 1 uur ‘s nachts en start vanaf 00.30 uur met afronden.
 • Ook de terrassen mogen niet meer gebruikt worden vanaf 1 uur ‘s nachts. 
 • Alle terrasmeubilair moet bij sluiting van de horecazaak veilig vastgemaakt worden. Bij stormweer moet het terrasmeubilair verwijderd worden van het openbaar domein. Tussen sluitings- en openingsuur moet het terrasmeubilair verwijderd/onbruikbaar gemaakt worden.
 • Plaats de tafels zo dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de klanten van de verschillende tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter. Op die manier kan de veiligheidsafstand tussen de bubbels gerespecteerd worden.
 • Maximaal 10 personen per tafel, bestaande uit een gezin met zijn vaste bubbel van 5 personen.
 • Plaats buiten uw zaak geen grote objecten zoals sandwichborden die de voetgangersstroom kunnen belemmeren.
 • Zorg voor voldoende afvalbakken en plaats ze zo dicht mogelijk bij uw eigen gevel.
 • Duid een contactpersoon aan, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus kunnen melden om contact tracing te vergemakkelijken.
 • Er geldt ook een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB(A).
 • Jassen mogen niet aangenomen worden door zaalpersoneel. Gasten hangen ze zelf op de voorziene plaats.
 • Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niet tewerkstellen van medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Ook stelt hij geen personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten. Ook voor de uitbater zelf gelden deze regels.
  - Het verschil tussen quarantaine en isolatie leest u bij FAQ > scroll naar Testdorp.
  - Moeten uw werknemers in quarantaine bij besmetting? Zie ook de info van Unizo.
 • In elke horecazaak hangt een duidelijk document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften. De uitbater garandeert de correcte naleving ervan, en hij/zij informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen waaraan zij zich moeten houden. Ook voor die naleving staat de uitbater in, zo waakt hij er ook over dat de klanten de horecameubels niet verplaatsen.

Voor de klanten gelden deze regels:

 • Een mondmasker dragen als ze de tafel verlaten, naar het toilet gaan, zich verplaatsen in de zaak
 • Niet van tafel gaan, tenzij om het toilet te gebruiken of om de zaak te verlaten. Bestellen en betalen aan de toog zijn enkel toegestaan in eenmanszaken. Consumeren moet altijd zittend aan een tafel gebeuren;
 • Elektronisch betalen en handen regelmatig wassen;
 • Enkel roken op een zitplaats op het terras buiten.
 • In Antwerpen is hoog risicovol consumptiegedrag verboden: deel niets wat in aanraking komt met je mond. In het openbaar en in publiek toegankelijke inrichtingen is het gebruik door meerdere personen van eenzelfde blik, glas, fles,... voor voeding en drank verboden, net als het gebruiken van eenzelfde stuk rookwaar (sigaret, e-sigaret,....) door meerdere personen. Het gebruik van de waterpijp is volledig verboden in het openbaar en in publiek toegankelijke inrichtingen.

Wat voorziet de stad?

Tijdelijke terrasuitbreiding

Waar mogelijk kunnen terrassen uitbreiden tot uiterlijk 31 maart 2021. U hebt daar wel een toelating voor nodig. Standaard vergunde terrassen kunnen worden omgevormd naar een winterterras onder bepaalde voorwaarden. Lees alle informatie rond winterterrassen in dit artikel.

Affiches

De stad voorziet diverse affiches voor ondernemers om de maatregelen duidelijk op te hangen. Download de afdrukbare bestanden op deze pagina.

Monitoring

De stad zal in samenwerking met de politie de maatregelen en de situatie monitoren om de openbare veiligheid te garanderen. Op basis daarvan kan de stad beslissen om bijkomende maatregelen en eventueel sancties te nemen.

FAQ van horeca-ondernemers

 • Wat kan ik doen als een klant zich niet aan de regels houdt, en ik deze persoon al meermaals heb gewaarschuwd?

Als klanten zich niet aan de regels houden ondanks waarschuwingen, kan je steeds de politie bellen.

 • Welke contactgegevens moet ik van mijn klanten vragen?

- Details zie bovenaan dit artikel.
- Er bestaan enkele digitale hulpmiddelen om de registratie te vergemakkelijken. Let op: niet elke digitale toepassing vraagt alle verplichte gegevens op. Zorg er dus zeker voor dat u dit goed nakijkt. Of gebruik ons standaardformulier voor registratie dat u kan afprinten. 

 • Wie mag deze gegevens en dagoverzichten opvragen?

De politie en beëdigde controlerende ambtenaren. De controlerende instanties moeten wel steeds hun identificatie kunnen voorleggen.

 • Ben ik verantwoordelijk voor wat er wordt opgeschreven door de klant?

Neen, de klant is hier zelf voor verantwoordelijk. Als klanten foute informatie doorgeven, kunnen zij hier sancties voor krijgen. 

 • Mag ik nog een evenement organiseren op mijn terras?

Neen. Evenemententerrassen met animatie zoals optredens (versterkt en niet-versterkt), dj’s, extra schermen, extra taps, etc. worden tot nader order niet toegestaan. Dus ook niet via de verkorte aanvraag. Zie de richtlijnen

Andere vragen

Kijk ook bij de FAQ op Antwerpen.be.
Deze FAQ zal regelmatig bijgewerkt worden.

Meer info

Gids voor de heropstart van de horeca: preventiemaatregelen voor uw zaak.

Problemen melden

Ondervindt u problemen op het openbaar domein? Meld dit aan de Blauwe Lijn via 0800 123 12. Is het dringend? Bel dan 112.

Parkeren

Sinds 11 mei is parkeren in Antwerpen weer betalend en is de lage-emissiezone weer van kracht. Info op www.slimnaarantwerpen.be.

Sectoren: 
Deel deze pagina: