Richtlijnen voor uw horecazaak

Sinds 19 oktober zijn er nieuwe maatregelen van kracht voor de horeca.

Restaurants en cafés moeten een maand lang sluiten vanaf 19 oktober. Na 14 dagen volgt een evaluatie.

Take-away in restaurants: tot 22 uur ‘s avonds mag men gerechten afhalen in restaurants.

 • Restaurants van hotels mogen wel openblijven, maar enkel voor hun gasten. De bar van het hotel moet gesloten blijven. Het horecaprotocol blijft van toepassing betreft de veilige inrichting van het restaurant/ontbijtzaal.
 • Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en voor een koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Er mag geen alcohol voor meeneem-gebruik (o.a.tankstations, afhaalrestaurants, nachtwinkels, frituren...) verkocht worden tussen 20 uur en 5 uur 's ochtends, ook niet in automaten.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Verkoop van alcohol is verboden na 20 uur.
 • Dancings, discotheken, feest- en receptiezalen blijven gesloten, behalve voor de organisatie van rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies.
 • Alle terrasmeubilair moet bij sluiting van de horecazaak veilig vastgemaakt worden. Bij stormweer moet het terrasmeubilair verwijderd worden van het openbaar domein. Het terrasmeubilair moet verwijderd worden of onbruikbaar gemaakt worden.
 • Plaats buiten uw zaak geen grote objecten zoals sandwichborden die de voetgangersstroom kunnen belemmeren.
 • Zorg voor voldoende afvalbakken en plaats ze zo dicht mogelijk bij uw eigen gevel.
 • Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niet tewerkstellen van medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Ook stelt hij geen personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten. Ook voor de uitbater zelf gelden deze regels.
  - Het verschil tussen quarantaine en isolatie leest u bij FAQ > scroll naar Testdorp.
  - Moeten uw werknemers in quarantaine bij besmetting? Zie ook de info van Unizo.

Tijdelijke terrasuitbreiding

Waar mogelijk kunnen terrassen uitbreiden tot uiterlijk 31 maart 2021. U hebt daar wel een toelating voor nodig. Standaard vergunde terrassen kunnen worden omgevormd naar een winterterras onder bepaalde voorwaarden. Lees hoe u dat al kan aanvragen in dit artikel over winterterrassen.

Meer info

Sectoren: 
Deel deze pagina: