Samen Klimaatactief ondersteunt u in verminderen CO2-uitstoot

Stad Antwerpen lanceert Samen Klimaatactief, een initiatief om de CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie, winkels en horeca in Antwerpen te verminderen. Via dit platform worden ondernemingen en organisaties ondersteund in het verminderen van hun CO2-uitstoot door middel van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Antwerpen zet sterk in op het behalen van de klimaatdoelstellingen met een actieplan tegen 2020 en het voorontwerp voor een actieplan voor 2030. In 2050 wil de Stad Antwerpen klimaatneutraal zijn. In het kader van deze doelstellingen liet de stad jaarlijks CO2-emissie-inventarissen opmaken. Daaruit blijkt dat de uitstoot bij inwoners daalt. In de tertiaire sector (lichte industrie, kantoren en winkels) was er tussen 2005 en 2014 geen significante daling. Dat terwijl bedrijven een grote rol spelen in het klimaatplan en het verminderen van de CO2-uitstoot. Bewoners worden ondersteund door het Ecohuis; voor de tertiaire sector was tot nog toe geen gelijkaardige ondersteuning voorzien. Daarom ontwikkelde Antwerpen zelf een ondersteuningsinstrument voor en met de sector. 

Bedrijven en organisaties zochten zelf oplossingen

De stad nodigde verschillende bedrijven en organisaties uit om oplossingen te zoeken. Om zo bij te dragen tot de klimaatdoelstellingen, en ook het economisch weefsel te versterken. Bedrijven kunnen namelijk zelf ook profiteren van het zuiniger omspringen met energie en het gebruik van duurzame energiebronnen en zo hun kernactiviteiten versterken.

Uit deze bijeenkomst kwamen heel wat barrières naar voor. Bedrijven zijn onvoldoende geïnformeerd of weten niet waar ze terecht kunnen. Daarom besliste de stad om een helpdesk voor energiezorg te ontwikkelen, ‘Samen Klimaatactief’.

Samen Klimaatactief

Samen Klimaatactief is een platform dat ondernemingen en organisaties ondersteunt in energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie en tegelijkertijd de kernactiviteit van de bedrijven versterkt.

Er werden 2 concrete tools ontwikkeld:

  • Via de website, www.samenklimaatactief.be, krijgen ondernemingen energietips en concrete voorstellen aangeboden. Er worden energiebesparende maatregelen uitgelegd zoals groene stroom aankopen, een slimme thermostaat gebruiken, daken en leidingen isoleren en zelf duurzame energie opwekken.
  • Daarnaast staat er op de site een virtuele marktplaats. Daarop staan aanbieders van producten of diensten die CO2-uitstoot reduceren via energiebesparing of de duurzame opwekking van energie. De bedrijven die deelnemen aan Samen Klimaatactief kunnen in die marktplaats offertes opvragen van dergelijke producten of diensten bij de verschillende partners die die producten of diensten aanbieden.

Elk deelnemend bedrijf ondertekent een charter en verbindt zich ertoe om binnen de 2 jaar deze virtuele marktplaats te gebruiken. Het ontvangt dan het label Samen Klimaatactief Antwerpen, dat duidelijk maakt dat het bedrijf zich inzet om de CO2-uitstoot te verminderen.

Ga naar Samen Klimaatactief

Thema's: 
Deel deze pagina: