Stad Antwerpen neemt deel aan EFRO-project SPEEDUP

Omdat de stad het belangrijk vindt dat haar startupbeleid zo goed mogelijk aansluit bij de nood en de wensen van startups, stapt de stad mee in het Europees project SPEEDUP.

Stad Antwerpen heeft een dynamische en snelgroeiende startup scene. Dankzij private initiatieven is het centrum van de stad nu al een hotspot voor startups. Om dit ecosysteem te versterken, ondersteunt Antwerpen startups en creatieve ondernemers met financiële middelen, aangepast advies, vestigingsmogelijkheden en matchmaking.

Omdat de stad het belangrijk vindt dat haar startupbeleid zo goed mogelijk aansluit bij de nood en de wensen van startups, stapt de stad mee in het Europees project SPEEDUP.

SPEEDUP is een project dat ondersteund wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en brengt verschillende steden, regionale ontwikkelingsorganisaties en kamers van koophandel samen om lokaal ondernemerschap te stimuleren.

Zo leren de partners van elkaar hoe zij het best de lokale business incubatoren kunnen ondersteunen en geven ze aan welke projecten werken, noodzakelijk en relevant zijn voor beginnende ondernemers. Hierdoor kunnen de overheden en incubatoren hun diensten en producten voor startups verbeteren en verfijnen, wat zorgt voor een duurzame, economische verankering van jonge ondernemingen in de regio.

Verder stuurt SPEEDUP aan op een betere samenwerking tussen de overheid, privésector, universiteiten en R&D-instellingen van grote ondernemingen. Tot slot gaat er bijzondere aandacht uit naar specifieke doelgroepen, zoals jongeren, migranten en vrouwelijke ondernemers.

De partners van SPEEDUP komen om de zes maanden samen voor kennisuitwisseling, internationale mogelijkheden te ontdekken en ‘good practices’ te delen.

Deel deze pagina: