Stad Antwerpen neemt extra maatregelen om ondernemers tijdens coronacrisis te ondersteunen

Bedrijven maken zich klaar voor een geleidelijke herneming van de economische activiteit. Om de herneming in Antwerpen te versnellen en Antwerpse bedrijven te helpen de crisis te overleven, stelt de stad acht nieuwe steunmaatregelen voor. Met een breed pallet bijkomende maatregelen geeft de stad vandaag een extra impuls aan bedrijven. De cashpositie van bedrijven versterken, de heropstart bevorderen en inzetten op innovatie, staan centraal bij deze nieuwe steunmaatregelen.

De stad stelde al een eerste pakket maatregelen voor om de Antwerpse bedrijven en verenigingen te ondersteunen tijden de coronacrisis. Met de extra steun biedt de stad specifieke hulp aan 2 sectoren die een grote impact hebben op de vernieuwing en de toekomst van de economie: industriële kmo’s en start-ups/scale-ups. Industriële bedrijven zijn zwaar getroffen door de coronacrisis door problemen met toelevering, minder bestellingen en het feit dat thuiswerk hier vaak niet mogelijk is. Start-ups en scale-ups zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze vaak in een fase zitten met weinig omzet en veel investeringen.

Cashpositie versterken, heropstart bevorderen en inzetten op innovatie

De bijkomende 8 steunmaatregelen hebben 3 belangrijke doelen: de cashpositie van de bedrijven versterken, de heropstart van de bedrijven en de Antwerpse economie in het algemeen bevorderen en blijven inzetten op innovatie.

Cashpositie

1. Ondernemers kunnen vervoegd aanspraak maken op een vermindering van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren. Als gevolg van inactiviteit in het aanslagjaar 2020 mag de belasting verrekend worden in het aanslagjaar zelf.
Hebben de motoren van uw onderneming stilgelegen?
- Mail zo snel mogelijk naar bedrijfsbelasting@antwerpen.be: het tijdstip van de stillegging van de motoren + en het heropstarten van de motoren achteraf.
- Geef het ook aan op het aangifteformulier aanslagjaar 2020. Als u het aangifteformulier al hebt ingediend, dan kan u de stillegging alsnog doorgeven via e-mail.

2. De stad beslist om opdrachtnemers geen borg te laten stellen voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan 50.000,00 EUR exclusief btw of waarvan de uitvoeringstermijn vijfenveertig dagen niet overschrijdt. Ook voor raamovereenkomsten waarbij de borgtocht per gesloten opdracht wordt gesteld, worden beide drempels in acht genomen. De stad geeft alle reeds gestelde borgen die kleiner zijn dan 2.500,00 EUR vrij binnen de dertig kalenderdagen. Voor borgen van reeds langer opgeleverde opdrachten die dat bedrag te boven gaan, wordt in de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, handlichting gegeven binnen de dertig kalenderdagen.

3. Voor start-ups en scale-ups met achtergestelde leningen die niet op de steun van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) kunnen rekenen, indien er een gebrek aan financiële middelen zou zijn van het fonds, onderzoekt de stad welke financiële steun zij kan bieden aan deze start-ups en scale-ups. De stad reserveert 4 miljoen euro om, in een identieke formule als PMV, achtergestelde leningen te verstrekken.

Versterken van innovatie

4. De stad maakt 1 miljoen euro vrij voor bedrijven met innovatieve oplossingen die hulp bieden in deze coronacrisis. De eerste oproep - die op 20 maart werd beslist - richtte zich op digitale projecten die snel konden worden ingezet. De nieuwe oproep geeft projecten een financiële ondersteuning die structurele innovatieve oplossingen aanreiken voor een veranderende economische en maatschappelijke realiteit.

5. De stad voorziet 80.000 euro voor 'cocreatietrajecten'. Kmo's en creatieve ondernemers, actief in productontwikkeling en design services, versterken elkaar in een 'cocreatietraject'. Antwerp. Powered By Creatives' koppelt tijdens het traject kmo’s aan creatieve ondernemers, samen werken ze een innovatietraject voor de kmo uit. Met het extra budget kunnen 50 bijkomende ‘cocreatietrajecten’ worden gevolgd.

Diamant

6. De stad Antwerpen biedt financiële ondersteuning voor individuele innovatietrajecten om diamantbedrijven futureproof te maken. De resultaten van deze trajecten worden gedeeld met de sector. Daarnaast worden individuele "Co-creatietrajecten " opgezet voor diamantbedrijven waarvan de resultaten niet gedeeld worden met andere bedrijven. De geldigheidsduur van het kwaliteitslabel ‘Antwerp Most Brilliant’ wordt automatisch met zes maanden verlengd.

Heropstart

7. Tijdens de heropstart zullen veel ondernemers zich graag laten adviseren op het vlak van onder meer de fysieke heropstart van activiteiten, financiën, fusies en overnames. Samen met relevante partners zal de stad ‘best practices’ delen en ondernemers helpen om bedrijfsactiviteiten weer op te starten. Zo start er bijvoorbeeld binnenkort een project bij The Beacon rond een 'Covid-19 proof office'.

Internationalisering

8. Export en acquisitie

Om de exportkansen van Antwerpse bedrijven en de aantrekkingskracht van buitenlandse bedrijven naar Antwerpen te versterken, zal de stad aan Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Flanders Investment & Trade voorstellen om een strategie uit te werken.

Met dit breed pakket aan maatregelen wil de stad ervoor zorgen dat ondernemingen deze crisis kunnen overleven. Sommige maatregelen geven direct zuurstof aan hun cashbalans, andere maatregelen willen hun innovatiekracht en hun duurzaamheid op middellange termijn versterken. Beide moeten de Antwerpse economie ondernemend en innovatief houden. Antwerpen blijft open voor business. Tijdens corona en na corona.

Deel deze pagina: