Stad, Eandis en UNIZO helpen winkeliers energie besparen

De stad Antwerpen gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Eandis om zoveel als mogelijk energie te besparen in winkels. Deze doelstelling wordt ook gedragen door UNIZO (Unie voor Zelfstandige Ondernemers). De drie partners vonden elkaar tijdens de ontmoetingsruimte ‘Energie voor het Antwerpse hart’ van Stadslab2050. Hun ideeën om energie te besparen, samen met Antwerpse winkeliers, zetten ze om in het project: ‘Klant binnen, verlies buiten’.

Stijgende energieprijzen en een grotere gevoeligheid voor een energiezuinige stad, laten ook de Antwerpse winkeliers niet koud. Het is echter niet eenvoudig om energie te besparen in panden waar de inkom vaak een open deur is.
 
De stad Antwerpen, Eandis en UNIZO vonden elkaar tijdens de ontmoetingsruimte ‘Energie voor het Antwerpse hart’ van Stadslab2050. Tijdens die ontmoeting zochten alle partners naar projecten die de energie-efficiëntie in het commerciële hart van de stad kunnen versterken en versnellen. Eandis stelde een project voor om het energieverlies bij open winkeldeuren aan te pakken: ‘Klant binnen, verlies buiten’.
 
Geopende winkeldeuren betekenen immers een groot verlies aan energie. Dit is niet enkel een kost voor de winkelier, maar ook voor het milieu. De partners zochten daarop naar een creatieve manier om dit verlies tegen te gaan, zonder dat ze daarbij de winkelervaring negatief zouden beïnvloeden. Doel van het project ‘Klant binnen, verlies buiten’ is om nog steeds evenveel klanten over de vloer te krijgen en tegelijk een energiebesparing te realiseren.

Verlies en oplossingen in kaart gebracht

In een eerste fase onderzocht Eandis 75 Antwerpse winkels. Er werd nagegaan welke maatregelen deze winkels nu al treffen om energieverlies via de winkeldeur te beperken. Zo bestaan er automatische deuren voor winkels waar de trafiek niet zo hoog is, of luchtgordijnen, systemen die warme lucht verticaal voor de winkeldeur naar beneden blazen en die er zo voor zorgen dat de warmte van binnen niet eenvoudig naar buiten kan.
 
De balans die Eandis opmaakte, toonde aan dat vooral op het gebied van gedragsbeïnvloeding nog het meeste winst te halen valt. Als een gesloten winkeldeur gekoppeld wordt aan het juiste gedrag van de klant, kan een winkelier hierdoor tot 40% op zijn energiefactuur besparen. Dit wil dus wel zeggen dat winkeliers overtuigd moeten worden dat een gesloten deur geen klanten tegenhoudt en dat klanten zich tegelijkertijd geroepen moeten voelen om een gesloten winkeldeur toch te openen.
 
In fase 2 peilden de partners naar de motivaties van winkeliers en consumenten om winkeldeuren al dan niet te sluiten. Die resultaten en inzichten dienen nu om fase 3 vorm te geven. In die fase worden experimenten (nudges) opgezet om de barrière die een gesloten winkeldeur nog zou opwerpen, weg te werken. 
 
Het samenwerkingsakkoord dat de stad nu met Eandis aangaat, zorgt ervoor dat er effectief middelen vrijgemaakt worden om dit project uit te werken. De stad voorziet in 18 150 euro steun aan Eandis. Ook het Vlaams Energieagentschap draagt 8000 euro bij, zodat het onderzoeksproject verder kan lopen. Alle partners kunnen nadien de onderzoeksresultaten gebruiken om hun beleid inzake energie-efficiëntie verder bij te sturen.

Klimaatplan 2015-2020

Eind vorig jaar lanceerde de stad haar nieuwe klimaatplan. In dat plan wordt er veel aandacht besteed aan de impact van sociaal gedrag op het behalen van de klimaatdoelstellingen. Door zelf lokale gedragssturende of gedragsveranderende pilootprojecten op te zetten, wil de stad een voortrekkersrol opnemen. Geslaagde gedragsinterventies zijn immers zeer kostenefficiënt, verhogen daardoor sterk de efficiëntie en effectiviteit van de beschikbare financiële middelen en werken bovendien langdurig door.

Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: