Stad ondersteunt horeca-uitbaters die terras nabij werfzone blijven uitbaten

Vrijdag 29 september besliste het college een belastingvermindering toe te kennen aan horeca-uitbaters die ondanks de hinder veroorzaakt door een naastgelegen werfzone, een terras willen blijven uitbaten.

Langdurige infrastructuurwerken kunnen zorgen voor stof en geluidsoverlast bij de naastgelegen terrassen. Deze overlast kan ervoor zorgen dat klanten minder geneigd zijn om op het terras te gaan zitten. Terrassen zijn echter vaak onmisbaar voor de omzet van horecazaken.

Het huidige belastingreglement voorziet een gehele of gedeeltelijk vrijstelling indien het open terras door werken geheel of gedeeltelijk niet geplaatst kan worden. Voor horeca-uitbaters met een zaak grenzend aan de werf en die hun terras ondanks de hinder wensen te behouden, is er momenteel echter geen tegemoetkoming. Daar wil de stad graag een mouw aan passen. 

Nieuwe Vlaamse hinderpremie voor kleine ondernemingen

Recentelijk werd de Vlaamse minderhinderpremie hervormd. De hervormde Vlaamse minderhinderpremie geldt voor alle kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Voordien konden ondernemers enkel een premie ontvangen als zij hun zaak sloten. Nu komen ondernemers  die hun zaak toch blijven uitbaten ook in aanmerking voor de hinderpremie.

Aanpassing stedelijk belastingreglement voor horecazaken met terras

Naar analogie met de recente herziening van de Vlaamse minderhinderpremie wil de stad tegemoetkomen aan de bezwaren van de horeca-uitbaters. Door het reglement voor belasting op horeca en inname openbaar domein aan te passen, komt er ook een tegemoetkoming voor horeca-uitbaters die hun terras behouden tijdens de werken. Concreet gaat het om een halvering van het terrastarief - respectievelijk van 40 naar 20 euro per vierkante meter in de bovenlokale horecakernen, en van 20 naar 10 euro per vierkante meter op overige locaties- voor horecazaken die hinder hebben van werken en waarvan de werken voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De werken zijn infrastructuurwerken op het openbaar domein, waarbij minstens een deel van de rijbaan en/of een plein wordt opengebroken, aangelegd of heraangelegd;
  • De werken duren minstens één jaar. Op deze manier valt de uitvoering van de werf minstens een keer samen met het belastbaar tijdstip van de belasting (zijnde 1 januari van het aanslagjaar);
  • De hinderzone omvat alle adressen van percelen die grenzen aan de werfzone van een infrastructuurwerk dat op 1 januari in uitvoering is.

Op basis van deze criteria zal het college jaarlijks de adressen goedkeuren van horecazaken die in de hinderzone vallen en voor dat aanslagjaar recht hebben op een vermindering van de belasting op hun terrasgedeelte.

Lees meer over steunmaatregelen bij openbare werken

Sectoren: 
Deel deze pagina: