Stad voert strijd tegen malafide juweliers op

De stad wil de strijd tegen heling versterken en eerlijke concurrentie garanderen. Vanaf volgend jaar worden uitbaters van juwelierszaken onderworpen aan striktere eisen. Zo moeten ze voldoen aan bepaalde moraliteitsvereisten, per verkocht sieraad een attest voor de klant opstellen en in bepaalde gevallen verplicht camerabewaking installeren. Met deze maatregelen wil het stadsbestuur ook de leefbaarheid van de stad verbeteren. Het nieuwe reglement wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Antwerpen is het grootste, het oudste en het zuiverste diamanthandelscentrum ter wereld. Daarnaast is de stad ook het belangrijkste juwelencentrum in onze regio. Door zijn grootte en internationaal karakter is de Antwerpse juwelensector echter ook vatbaar voor de heling van sieraden en goud. Zo zijn er malafide handelaars die gestolen juwelen verkopen aan nietsvermoedende klanten. Daarnaast blijkt dat heling vaak gelinkt is aan andere vormen van criminaliteit zoals drughandel en het witwassen van misdaadgeld.

Striktere voorwaarden

De stad wil frauduleuze handelaars bestrijden en eerlijke handel en leefbare buurten versterken. Dat komt ook de positieve uitstraling van de juweliers- en diamantsector in de stad ten goede. Daarom legt een nieuw politiereglement uitbaters van een juwelierszaak striktere voorwaarden op. Zo moeten ze voldoen aan bepaalde moraliteitsvereisten. Daarnaast moeten ze voor elk verkocht sieraad een attest opstellen. Dit attest bevat een gedetailleerde beschrijving van het sieraad en biedt zowel de klant als de politie meer zekerheid over de aankoop. Ten slotte moeten tweehandshandelaren camerabewaking voorzien in het publieke gedeelte van hun winkel. Deze beelden kunnen altijd door de politie worden opgevraagd. Handelaars die het Antwerp’s Most Brilliant kwaliteitslabel aanvroegen en kregen, zijn vrijgesteld. Zij voldoen al aan strengere kwaliteitsvereisten.

Vanaf 2018

De maatregelen worden van kracht op 1 januari 2018. Voor het voorzien van camerabewaking geldt een sensibiliseringsperiode tot 1 maart. Handelaars die nadien de regels overtreden riskeren een boete of sluiting van hun handelszaak. De voorwaarden staan in de Antwerpse code van politiereglementen.

Sectoren: 
Deel deze pagina: