Stad zet maximaal in op samenwerking met start-ups en Europese steden

Het stadsbestuur van Antwerpen kiest voor een gepersonaliseerde digitale dienstverlening en communicatie en speelt hiermee volledig in op de huidige verwachtingen en evoluties. Of het nu gaat om burgers, bedrijven, studenten en leerkrachten, de eigen medewerkers,…de principes blijven dezelfde: digitale dienstverlening en communicatie op maat en waar, wanneer en hoe de gebruiker het wil.

Digipolis Antwerpen, de IT-partner van de groep stad Antwerpen, bouwt hiervoor een innovatief onderliggend technisch platform. Daarbij ligt de nadruk op synergie en herbruikbaarheid van de digitale toepassingen binnen de groep stad Antwerpen. Ook de samenwerking met start-ups om zo toegang te hebben tot innovatieve ideeën en nieuwe businessmodellen, vormt een uitgangspunt. Verder wordt op Europees vlak gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met andere steden voor internationale co-creatie. 

Synergie en herbruikbaarheid en toch op maat

Elk platform binnen de groep stad Antwerpen heeft een eigen identiteit en richt zich op een specifieke doelgroep. Er zijn echter ook gemeenschappelijke noden en wensen, zoals bv. notificaties, online-betalingen, digitale handtekeningen en meertaligheid. Zo kreeg het concept vorm voor een onderliggend technisch platform met software-componenten en toepassingen die kunnen hergebruikt worden op de verschillende platformen van de groep stad Antwerpen. In IT-jargon heet dit een ‘Platform as a Service’ (PaaS). Voor de stad wordt dat dan een ‘City Platform as a Service’. Het is als het ware een onzichtbare basislaag die de verschillende platformen en toepassingen van de groep stad Antwerpen ondersteunt.

Antwerp City Platform as a Service: een unieke aanpak

Dankzij het ‘Antwerp City Platform as a Service’ (ACPaaS) gaat hergebruik hand in hand met maatwerk. De verschillende onderdelen van de groep stad Antwerpen kiezen immers zelf welke toepassingen en functionaliteiten ze gebruiken op hun eigen website. Deze manier van werken is in de IT-wereld een gekend gegeven. In een overheidscontext is het een logische, maar vrij unieke aanpak.

Digitaal Antwerpen: samen bouwen en innoveren – ook buiten de groep stad Antwerpen

Voor de realisatie van het ‘Antwerp City Platform as a Service’ zoekt Digipolis Antwerpen actief toenadering tot start-ups. De samenwerking met start-ups reikt de stad immers innovatieve ideeën en oplossingen en nieuwe businessmodellen aan. 
 
De eerste opdrachten aan start-ups zijn ondertussen gegund en zelfs al bijna klaar. Eén van die opdrachten is bv. het bouwen van een software development kit (SDK/API). Dat is een gereedschapskist voor interne en externe software-ontwikkelaars waardoor iedereen zal kunnen meebouwen aan digitaal Antwerpen. Een voorbeeld hiervan is het A-profiel dat door de ontwikkelaars gebruikt kan worden in de eigen apps.

Internationale co-creatie via Europese subsidiedossiers

De mogelijkheden en de inzetbaarheid van dergelijke IT-componenten reiken verder dan de stad Antwerpen. Ook al heeft elke stad zijn eigen IT-uitdagingen, toch zijn er ook heel wat gemeenschappelijke noden en wensen. De stad en Digipolis Antwerpen zochten daarom, in de vorm van Europese subsidiedossiers, naar een mogelijke samenwerking met andere steden en dienden twee voorstellen in voor de co-creatie van een ‘City Platform as a Service’. 
 
Samen met steden zoals Helsinki en Barcelona, die met hetzelfde gedachtegoed spelen, ambieert Antwerpen op digitaal vlak een plaats in de kop van het peloton. 

Sectoren: 
Deel deze pagina: