Stedenbouwkundige vergunning voortaan ook digitaal aan te vragen

Voor het bouwen, afbreken, herbouwen en verbouwen van een constructie hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Die vergunning wordt afgeleverd als uw bouwplannen beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften.

Voortaan ook digitale aanvraag mogelijk

Vanaf 1 juli 2015 kan u in Antwerpen een digitale bouwaanvraag indienen via het Omgevingsloket.  
 
Daarnaast blijft het ook mogelijk uw dossier aangetekend te versturen naar het College van burgemeester en schepenen of het dossier af te geven aan het loket van de dienst stedenbouwkundige vergunningen.
 
 
Lees meer over de stedebouwkundige vergunning

Deel deze pagina: