Sterke groei in de Antwerpse creatieve sector: de trends in 3 cijfers

copyright UsByNight

De creatieve sector maakt een sterke groei in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers die het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid heeft vrijgegeven. Daarvoor vergeleek het departement cijfers uit 2016 met 2009 voor heel Vlaanderen. De belangrijkste conclusies voor Antwerpen lichten we er alvast voor u uit in drie cijfers.

30 miljard euro

De Antwerpse creatieve sector realiseert een omzet van bijna 30 miljard euro op jaarbasis. De toegevoegde waarde van de creatieve sector in Antwerpen steeg tussen 2009 en 2016 met bijna 650 miljoen voor een totaal van bijna 1,7 miljard euro.

 

Sectoren die het bijzonder goed doen zijn design, architectuur, en communicatie, PR en reclame. Maar ook de andere creatieve sectoren kennen een groei: podiumkunsten, erfgoed, mode, audiovisueel, muziek, beeldende kunsten en gaming zijn allemaal aan een opmars bezig. Er is maar één sector die geen groei realiseert: digitale en gedrukte media.

20.000 mensen

Tussen 2009 en 2016 zijn er in Antwerpen 2279 VTE’s bijgekomen in creatieve sectoren. De teller staat daardoor op 16.933 VTE’s in loondienst en 2900 zelfstandigen. Samen dus bijna 20.000 mensen. En dat is zelfs een onderschatting, want interimwerkkrachten zijn niet meegerekend. Antwerpen is hiermee veruit de koploper van alle Vlaamse centrumsteden.

x2

In bijna elke sector is er een verdubbeling van het aantal zelfstandigen ten opzichte van 2009. Ook het aantal werknemers per bedrijf neemt toe. Er is wel een kleine daling in het aantal bedrijven. Meer werknemers bij minder bedrijven: dat wijst op een schaalvergroting bij de individuele creatieve bedrijven.

Over de cijfers

Om tot deze statistieken te komen, verzamelde het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie data uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen, toegespitst op NACE-codes die specifiek of in ruimere zin toe te schrijven zijn aan de creatieve sector. Een exacte benadering zijn deze cijfers dus niet, maar ze tonen wel een duidelijke trend: de creatieve sector doet het goed, en steeds beter.

 

Meer cijfers raadplegen? Vul uw eigen parameters in op www.creatievesector.be.

Deel deze pagina: