Steun voor werkgevers en werkzoekenden in onzekere tijden

Deze zomer dienden 17 bedrijven voorstellen in voor een toelage van stad Antwerpen. De jury zocht naar hr-dienstverleners en bedrijven met voorstellen om meer mensen aan het werk te houden en te krijgen. 

 • 9 projecten zijn gekozen voor in totaal 923.000 euro aan steun. 
 • microStart vzw krijgt 200.000 euro om kleine leningen aan ondernemers te verstrekken.

De werkloosheidscijfers van augustus zijn met 7,4% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Enerzijds gaat de stad Antwerpen samen met partners op zoek naar nieuwe werkgevers die kansen willen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Anderzijds riep de stad op om extra opleidingsmogelijkheden te voorzien en om innovatieve hr-oplossingen uit te werken. 

Een impuls om te groeien via microkredieten

microStart krijgt een ondersteuning van 200.000 euro. Deze instelling financiert starters en gevestigde ondernemers die willen groeien met behulp van kleine leningen. Hierbij gaat extra aandacht naar ondernemers die hiervoor nergens anders terechtkunnen alsook naar starters en zelfstandigen uit verschillende doelgroepen: (alleenstaande) moeders & vrouwen, werkzoekenden, kwetsbare werknemers, laagopgeleiden, jonge ondernemers en 50+’ers, ondernemers in moeilijkheden, ondernemers van vreemde origine. Aanvullend zorgt microStart vzw voor gratis begeleiding via een uitgebreid gamma aan gratis diensten en advies als coaching en opleidingen.

923.000 euro steun van stad Antwerpen gaat naar deze 9 bedrijven:

 1. Randstad RiseSmart zal bedrijven sensibiliseren en motiveren om in te zetten op sociale tewerkstelling, waarbij de focus ligt op het activeren en begeleiden van leefloners. Verder ontwikkelt deze dienstverlener onder meer een vraaggericht aanbod waarbij jobhunting en -matching centraal staan.
   
 2. WaW - Make it Work vzw gaat actief op zoek naar bedrijven die willen inzetten op sociale tewerkstelling, en begeleidt in eerste fase zowel de bedrijven als de nieuwe werknemers. Met dit project breidt de organisatie haar expertise uit van kwetsbare jongeren naar een bredere en ruimere doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
   
 3. Een tweede initiatief van WaW - Make it Work vzw is een tewerkstellingsproject voor jongeren die in aanraking kwamen met justitie, maar hun leven weer op het juiste spoor willen zetten. Coaches leren hen hun talenten ontdekken en verantwoordelijkheid nemen, om vanuit die sterktes op zoek te gaan naar een job. De organisatie zal met de stedelijke steun 27 jongeren extra begeleiden en opvolgen.
   
 4. Horeca Forma Vlaanderen vzw organiseert een opleidingstraject bartender en een bijscholingstraject van-hulpkok-tot-kok voor (tijdelijk) werkzoekenden. De organisatie begeleidt de cursisten minstens 6 maanden na de opleiding en wil na 3 maanden 70% van de cursisten duurzaam te werk kunnen stellen in de sector.
   
 5. Recent is de volledige infrastructuur van het bekende bedrijfssoftwarepakket SAP overgezet naar een online netwerk. Om het nijpende tekort aan specialisten op te vangen, wil codeerschool BeCode vzw in 9 maanden tijd 110 professionals met ervaring in hr, financiën, administratie, … omscholen naar SAP-consultant of -eindgebruiker (bij de bedrijven).
   
 6. Vanuit haar open leercentrum Athena wil Erdena vzw 48 NEET-jongeren (‘not in education, employment or training’) opleiden naar knelpuntberoepen. Hierbij gaat extra aandacht naar digitalisering, het versterken van de beroepsbekwaamheid en attitudetraining. Samen met Armen TeKort en Baanbrekers biedt de organisatie een opleidingstraject op maat aan alsook verdere begeleiding.
   
 7. Green Goals bvba - Salade Sociale leidt kwetsbare werkzoekenden en anderstaligen op tot horecamedewerker en zorgt voor laagdrempelige toeleiding op maat naar een reguliere job in de Antwerpse horecasector. Na de aanwerving volgt een intensief begeleidingstraject op de werkvloer om de horecawerknemer vast in dienst te kunnen nemen.
   
 8. Samen met het samenwerkingsverband HR³ heeft AddSpice commV een hr-aanbod voor Antwerpse werkgevers met aandacht voor retentiebeleid, slim rekruteren en talentmobiliteit. Per onderwerp is er een online basisaanbod, een verdiepend aanbod via lerende netwerken en een vervolg via individuele bedrijfscoaching.
   
 9. Mooi Werk Makers ondersteunt werkgevers om een innovatief en alternatief hr-beleid te voeren dat het behoud en de instroom van werknemers stimuleert. Door vernieuwende methodieken toe te passen worden bestaande jobs aangepast en nieuwe jobs gecreëerd. Strategische personeelsplanning zorgt voor een optimale bezetting op verschillende niveaus van de organisatie.
Deel deze pagina: