Talentenhuizen helpen ondernemers bij invullen knelpuntberoepen

Hebt u ook vacatures die maar moeilijk ingevuld raken? Waar u de kandidaat niet vindt met het juiste profiel? Waarschijnlijk vindt u deze jobs terug in de knelpuntberoepenlijst 2016 van VDAB, een opsomming van alle beroepen waarvoor er te weinig kandidaten zijn, waar het gaat om heel specifieke arbeidsomstandigheden of waar de kandidaten bepaalde competenties missen.

Voor de sectoren bouw, industrie, logistiek en de zorgsector, richtte stad Antwerpen samen met VDAB, de provincie en de sectororganisaties de talentenhuizen op. Deze job- en opleidingspunten bieden u ondersteuning bij het zoeken naar de juiste kandidaten voor moeilijk in te vullen vacatures.

BOUW - Het aanbod van Talentenwerf naar Antwerpse bouwondernemingen.

Talentenwerf organiseert gerichte opleidingen op de werf. U stelt uw werf ter beschikking, leidt de kandidaten mee op en deelt uw expertise – onmisbaar om de perfect passende werkkrachten te vormen. Talentenwerf coördineert het volledige opleidingstraject – van selectie en opleiding tot aanwerving. Maak kennis met Talentenwerf via het verslag van hun activiteiten in 2015.

Interesse? Neem contact op.

INDUSTRIE - Het aanbod van Talentenfabriek naar ondernemingen in de chemie - en technologische sector in Antwerpen

Talentenfabriek organiseert opleidingen naar technische knelpuntberoepen. De opleidingen worden opgebouwd in functie van de vraag van één of meerdere bedrijven. Werkplekleren of stages zijn daarbij een belangrijke component. Talentenfabriek bezorgt u kwalitatieve kandidaten door praktijkgerichte screenings en een uitgewerkte selectiemethodiek. Lees meer over de activiteiten van Talentenfabriek in 2015.
Interesse? Neem contact op via pascale.segers@talentenfabriek.be

HAVEN EN LOGISTIEK - Het aanbod van Talentenstroom naar logistieke bedrijven in de Antwerpse haven

Talentenstroom screent potentiële logistiek bedienden en zorgt voor opleidingen die de kandidaten klaarstomen voor uw vacatures. Tijdens een stage bij u in uw bedrijf kan u checken of de geselecteerde kandidaat aansluit bij het profiel dat u zoekt.
U kan ook deelnemen aan jobdates waar u op korte termijn meerdere gemotiveerde kandidaten ontmoet die vooraf een logistiek bediendenopleiding volgden. Zo kan u op korte termijn kandidaten matchen met uw vacature. Lees meer over de activiteiten van Talentenstroom in 2015.

Interesse? Neem contact op.

ZORG - Waarvoor kan u bij Zorgtalent terecht

Wordt u als ondernemer op de werkvloer geconfronteerd met een knelpunt dat te maken heeft met de opleiding of tewerkstelling van zorgpersoneel? U meldt dit aan Zorgtalent, die de betrokken partijen bij elkaar brengt om dit op te lossen en in/met de sector uitzoekt hoe het knelpunt kan aangepakt worden in de provincie Antwerpen.

Hebt u een melding? Neem contact op via terry.vandoosselaere@stad.antwerpen.be

 

Deel deze pagina: