Talentenwerf werkt openstaande vacatures in de bouw weg

De werkloosheid in Antwerpen daalt op verschillende fronten. Dat tonen de cijfers van VDAB aan. Voornaamste reden daarvan is de economische groei. Het meest opvallend is de groei in de sector grafische nijverheid, papier en karton en in de bouwsector. Deze laatste is de sector waarin Talentenwerf actief is. Talentenwerf werkt in functie van de noden van bouwbedrijven opleidingen op maat uit zodat de juiste kandidaten op de werf kunnen worden opgeleid.

Daling van het aantal werkzoekenden

De Antwerpse arbeidsmarkt kent in december 2016 een duidelijke daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden in alle leeftijdscategorieën. De daling is het sterkst bij de groep 25- tot 50-jarigen, met 6,2% op jaarbasis. De daling is ook duidelijk te voelen in alle studieniveaus en het sterkst bij middengeschoolden, met een daling van 7,4% op jaarbasis. Rekening houdend met de duur van de werkloosheid daalt het aantal niet-werkende werkzoekenden in alle categorieën. De sterkste daling  hier wordt genoteerd bij de groep die meer dan 2 jaar werkzoekend is, met 6% op jaarbasis.

Naast de daling van het aantal autochtone niet-werkende werkzoekenden met 6,1%, daalt het aantal allochtone niet-werkende werkzoekenden met 4,6% op jaarbasis. Het aantal werkzoekenden van Turkse origine daalt met 9,8% en het aantal werkzoekenden van Marokkaanse origine met 9,5%. Het aantal werkzoekenden van een andere niet-EU origine daalt eveneens met 0,5%.

De arbeidsmarkt trekt weer aan

De cijfers van VDAB bewijzen het, er is weer een economische groei in Antwerpen. Het aantal vacatures stijgt in verschillende sectoren. In vergelijking met het jaar voordien, kende Antwerpen in 2016 de sterkste groei in de sector grafische nijverheid, papier en karton met 325%.

Ook de bouwsector kent een stijging van 152 % vacatures wat een nominale verhoging betekent van 815 naar 2061 vacatures.

Ook werk voor laaggeschoolden in de bouwsector

Voor 81% van de vacatures in de bouw worden geen diplomavereisten gesteld of een diplomavereiste van maximaal 2de graad secundair onderwijs. Bijna 15% is voor middengeschoolden en 4,3% van de vacatures is voor hooggeschoolden. In vergelijking met 2015 waren er in 2016 in de bouwsector 162% meer vacatures waarvoor geen of nauwelijks diplomavereisten werden gesteld, 161% meer vacatures voor middengeschoolden en bijna 42% meer vacatures voor hooggeschoolden.

Talentenwerf leidt op als antwoord op knelpunten in de bouw

Talentenwerf werkt ondertussen 7 jaar aan bijkomende opleidingen voor bouwvakkers. Talentenwerf vertrekt van wat leeft in de bouwbedrijven en leidt mensen op in functie van de noden die daar zijn. Samen met bouwbedrijven worden opleidingen op maat uitgewerkt. Deze worden zoveel mogelijk georganiseerd op de werf en zo weinig mogelijk in de klas. Dankzij deze werkwijze wordt de aansluiting op de noden van de arbeidsmarkt gegarandeerd. De focus ligt op knelpuntberoepen. In 2016 werden 16 bouwopleidingen gerealiseerd.

In die 16 geheel uiteenlopende opleidingen zijn er in totaal 61 deelnemers gestart. 46 van hen hebben hun opleiding volledig afgerond, 42 vonden ook werk in het bouwvak waarin ze werden getraind. Van de 46 opgeleide werkzoekenden stroomden er dus 42 door naar passend werk in de bouw. 11 van de 16 opleidingen organiseerde Talentenwerf in samenwerking met bouwbedrijven die cursisten lieten werkplekleren op hun werven.

De overige 5 opleidingen richtte Talentenwerf samen met bouwheren in op de mobiliteitswerven IJzerlaan, Schijnpoort (beide van BAM nv) en Noorderlijn. Deze 3 werven benut Talentenwerf als opleidingswerven. Ze werden recent gebruikt voor een opleiding bekister en buisdoorperser maar ook voor competentieversterkende stages.

Een opleidingstraject van Talentenwerf: Onderhoudstechnicus centrale verwarming

Onderhoudstechnicus centrale verwarming is een van die knelpuntberoepen waar geen specifieke opleiding voor bestaat. Talentenwerf werkte een opleiding uit in samenwerking met een aantal bouwbedrijven (Abati, Adriaensens Bart bvba, Boons Theo bvba, De Bie-veba bvba, Jos Lauryssen bvba, Thermoco nv, Nicko Services, Van den Broeck en LCD bvba).

Recent coördineerde Talentenwerf deze opleiding voor de derde keer met 10 cursisten. Een deel van de vooropleiding vond plaats bij Encora. Tijdens deze derde editie bekwaamt elk van de 10 cursisten zich verder op de werven van een van de deelnemende leerbedrijven gedurende de hele maand april.

“Dit initiatief vult hiaten op in de opleiding tot onderhoudstechnicus centrale verwarming. De opleiding - zoals georganiseerd door Talentenwerf - bestaat immers niet in het reguliere circuit. Momenteel werkt Talentenwerf volgende werfplekleertrajecten uit voor de bouwsector: betonmixerchauffeur, industrieel schilder, monteur brandwerende deuren, natuursteenbewerkers en plaatser van leidingisolatie”, aldus Dieter Carré, coördinator Talentenwerf.

Talentenwerf is een samenwerking van de stad Antwerpen | VDAB | provincie Antwerpen | Constructiv, die samen met bouwbedrijven gemotiveerde kandidaten opleidt. Leren op de werf staat centraal tijdens de opleiding. Talentenwerf maakt van elke werf een opleidingswerf.

Bekijk meer cijfers over tewerkstelling in Antwerpen

Deel deze pagina: