Tank Storage Award voor Antwerpse haven

Afgelopen vrijdag nam het Havenbedrijf Antwerpen de Tank Storage Award in ontvangst in de categorie ‘Best Port’. Met deze award waardeert de industrie die haven waarmee het makkelijk werken is en waar bedrijven inzetten op efficiëntie en veiligheid.

De 2017 global Tank Storage Awards is een jaarlijks initiatief van het Britse gespecialiseerd tijdschrift Tank Storage Magazine. Er zijn verschillende categorieën (zoals terminals, technologie, haven …) waarover 11 specialisten zich uitspreken. Dit jaar lag de focus van de Awards op ‘excellence, safety & innovation’. In de categorie ‘Best Port’ zorgden de tankopslagbedrijven van de haven van Antwerpen ervoor dat onze haven als winnaar uit de bus kwam.

“Deze award is het verdiende resultaat van de jarenlange investeringen van privébedrijven in onze haven”, verklaarde Michel Leyseele, manager olie en chemie die de Award namens het Havenbedrijf overhandigd kreeg. Afgelopen jaar nog kondigde de groep SEA-invest bijvoorbeeld nog twee belangrijke investeringen aan ter waarde van 350 miljoen euro. Aan het Delwaidedok plant de groep een nieuwe dedicated tankterminal met een capaciteit van 750.000 m3 voor de opslag van geraffineerde producten. De trafiek die hieruit voortvloeit, wordt geraamd op 13 miljoen ton per jaar. Aan het Hansadok bouwt de groep binnenkort 160.000 m3 nieuwe tankcapaciteit voor Total. Hiermee zal de raffinaderij over een totale opslagcapaciteit van meer dan 1 miljoen m3 beschikken.

De haven van Antwerpen is met 11 terminaloperatoren, 16 multicustomerterminals en 7,3 miljoen m3 opslagcapaciteit een belangrijke speler in het tankopslagsegment. Afgelopen jaar noteerde de haven opnieuw een stijging van de overslag van vloeibaar massagoed tot bijna 70 miljoen ton.

Sectoren: 
Deel deze pagina: